Inwestujemy!

13 stycznia 2021

Mimo pandemii, a tym samym niesprzyjającym pogłębianiu działalności naukowo-dydaktycznej (i każdej innej) warunkom, nie ustajemy w dążeniach do polepszenia jakości kształcenia, w tym jego „fizycznego” aspektu:

  • w ostatnim czasie zakończył się remont poddasza w Kolegium Technicznym, gdzie powstało „Centrum Modelowania i Symulacji Komputerowych” – miejsce pracy dla studentów projektowania graficznego. Powstały pracownie komputerowe, audiowizualna, grafiki warsztatowej, fotografii oraz malarstwa, ponadto zakupiono sprzęt komputerowy do zastosowań inżynierskich, w tym tokarki CNC oraz frezarki CNC i wiele innych – całość inwestycji przekroczyła wartość 4 mln zł;
  • w 2021 roku rozpocznie się remont Kolegium Wschodniego – budynek ten będzie dostosowywany do potrzeb pielęgniarstwa;
  • bieżący rok będzie również wyzwaniem organizacyjnym, budowlanym i architektonicznym ze względu na przebudowę poddasza w Domu Studenta. Powstanie ok. 20 nowych miejsc noclegowych dla studentów PWSW w Przemyślu, co wpłynie na zwiększenie dostępności do nauki dla młodzieży studenckiej z mniej zamożnych rodzin. Baza noclegowa wykorzystywana będzie również na potrzeby współpracy międzynarodowej, tj. wymiany studentów w ramach Programu ERASMUS+ oraz wymiany (w przyszłości po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego) młodzieży z Ukrainy i innych państw Euroregionu Karpackiego, młodzieży polonijnej, w ramach tzw. szkół letnich. Uczelnia otrzymała ministerialną dotację na ten cel w kwocie 3.200.000,00 zł.

Miniony rok był zatem bogaty nie tylko w trudne chwile…

Logo PWSW