INTELIGENTNE TECHNOLOGIE – nowy kierunek magisterski w PWSW

1 marca 2021

Inteligentne technologie to nowy kierunek studiów II stopnia o profilu praktycznym, który zostanie uruchomiony w Instytucie Nauk Technicznych. Kierunek pozwala zdobyć jedne z najbardziej cenionych na rynku pracy kompetencji. To kolejna nowość związana z zawodami przyszłości, tym razem – inżynierska.

Studia na kierunku trwają 1,5 roku (3 semestry), oferują 3 miesięczne praktyki zawodowe w wybranych instytucjach publicznych i zakładach przemysłowych, które zapewnią odpowiedni poziom kwalifikacji zawodowych absolwenta.

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE – nowy kierunek magisterski w PWSW

 

Zachodzące w ostatnich latach przeobrażenia w przemyśle (utworzenie Doliny Lotniczej, Inkubatorów Przedsiębiorczości i Innowacji, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), restrukturyzacja, racjonalizacja kosztów wytwarzania i technik produkcji, informatyzacja) rozszerzają zakres wymagań stawianych przyszłym absolwentom. Z pomocą przychodzą inteligentne technologie, które łączą nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi.

Nabywane kompetencje:

 • projektowanie i organizacja systemów produkcyjnych,
 • wdrażanie inteligentnych technologii wytwarzania,
 • projektowanie CAD/CAM – modelowanie 3D,
 • zarządzanie systemami informatycznymi,
 • programowanie w systemach CAD/CAM/CAE,
 • zarządzanie strategicznego, innowacjami.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w firmach i instytucjach administracji publicznej, na stanowiskach:

 • projektantów informatycznych systemów zarządzania,
 • projektantów i programistów urządzeń mechatronicznych,
 • konsultantów ds. informatyzacji procesów zarządzania organizacją,
 • konsultantów ds. wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania,
 • menedżerów firm transportowych oraz logistycznych,
 • inżynierów systemów informatycznych w centrach logistycznych i magazynowych,
 • inżynierów systemów mechatronicznych w zakładach przemysłowych,
 • specjalistów ds. transportu i logistyki w firmie usługowej lub produkcyjnej,
 • menedżerów odpowiedzialnych za balansowanie zdolności produkcyjnych
  w firmach oraz przy projektowaniu i organizacji procesów produkcji,
 • pracowników jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw zajmujących się transportem, spedycją oraz logistyką,
 • inżynierów informatyków, serwisantów, testerów,
 • pracowników jednostek doradczych i innych organizacji, gdzie wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna oraz informatyczna.

 

 

Zgodnie z programem, studenci od II semestru będą mogli wybrać jedną z dwóch proponowanych specjalności:

Inteligentne technologie w informatyce

i mechatronice

Inteligentne technologie w transporcie

i logistyce

Przykładowe zajęcia:
 

Bazy danych – Big data

 

Sztuczna inteligencja w informatyce
i mechatronice

 

Zaawansowane języki programowania

 

Zaawansowane modelowanie 3D

 

Inteligentne technologie

mobilne

 

Innowacyjne technologie

w logistyce

 

Sztuczna inteligencja

w transporcie i logistyce

 

Inteligentne systemy

transportowe

 

Modelowanie komputerowe

samochodowych systemów

mechatronicznych

 

 

Logo PWSW