Informatyka w biznesie – Biznes w Informatyce

16 lipca 2018

Informatyka w biznesie – pierwszy kierunek informatyczny w PWSW – łączy umiejętności informatyczne i menadżerskie w jednym cyklu kształcenia. Więcej informacji w zakładce kierunku.

Informatyka w biznesie – Biznes w Informatyce
Logo PWSW