Informacje dotyczące parkowania – ważne!

11 października 2021

Drodzy studenci,

w związku z rozpoczęciem roku akademickiego i coraz większą ilością samochodów pojawiającą się nie tylko na parkingach, ale (niestety!) również w miejscach do tego nieprzeznaczonych (na trawnikach), bardzo prosimy o przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad i parkowanie jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

 

 

 

 

Parkingi dla studentów znajdują się na terenie kampusu przy Bibliotece i Domu Studenta.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem korzystania z zabytkowego Parku Zespołu Pałacowo-Parkowego Lubomirskich w Przemyślu wprowadzonym zarządzeniem nr PWSW-SEK-021/66/21 z dnia 15.06.2021 r. par. 8 pkt 2:

„Na obszarze Parku obowiązuje zakaz:

(…)

2) niszczenia i uszkadzania roślinności w tym drzew, krzewów, trawników, bylin i kwiatów oraz rozkopywania gruntu”.

Parkowanie samochodów na trawnikach jest złamaniem wyżej wymienionego zakazu i zgodnie z par. 12:

„Naruszenie zawartych w Regulaminie przepisów porządkowych podlega karom przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie wykroczeń (…)”.

Przestrzegajmy regulaminu i dbajmy o nasz wspólny teren.

Do pobrania

Logo PWSW