Informacja dla studentów przekraczających granicę polsko-ukraińską

8 lipca 2020
Jeśli planujecie przekroczenie granicy i chcielibyście otrzymać specjalne zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta – zgłoście się do sekretariatu Waszego kierunku (przynajmniej 2 dni przed wyjazdem). Takie zaświadczenie będziecie mogli przedstawić podczas kontroli granicznej.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z komunikatem MNiSW legitymacje studenckie zachowują ważność co najmniej do 30 listopada.
Logo PWSW