Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 – było nieziemsko!

8 października 2021

Wczoraj, w niecodziennym – ze względu na jubileuszowy rok powstania PWSW – anturażu, świętowaliśmy rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego. Wydarzenie otworzył solowy pokaz Pana Tomasza Piotrowskiego z zespołu MultiVisual (finaliści V edycji programu Mam Talent!). Najnowocześniejsze rekwizyty multimedialne, elementy współczesnej sztuki cyrkowej, iluzje z wykorzystaniem laserów, zdawały się łamać prawa fizyki i stanowiły świetne preludium do „kosmicznego” wykładu.

Po tym niespotykanym widowisku rektor dr Paweł Trefler, prof. PWSW przywitał zgromadzonych gości. Byli wśród nich członkowie Towarzystwa Akademii Przemyskiej, przedstawiciele władz województwa podkarpackiego, władz miejskich i powiatowych, Magnificencje Rektorzy, członkowie Rady Uczelni, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, instytucji, placówek oświatowych oraz pozostali przyjaciele uczelni, życzliwi jej sprawom.

„20 lat temu, a dokładnie 4 października 2001 r. na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego nowo powstałej publicznej uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu – którą poprowadził rektor prof. Jan Draus. Śmiem twierdzić, że to jedna z najważniejszych dat w długiej historii naszego pięknego grodu” – tymi słowami rektor dr Paweł Trefler otworzył rok akademicki 2021/2022. Po przypomnieniu prób utworzenia szkoły wyższej w Przemyślu, Jego Magnificencja przeszedł do teraźniejszości, przedstawiając możliwości jakie daje kształcenie w PWSW, jej rolę na gruncie regionalnym i krajowym, sukcesy absolwentów oraz cele do zrealizowania w najbliższej perspektywie. Nie brakowało konkretnych liczb! Trzykrotna nagroda w postaci dodatkowych środków przyznawanych przez Ministra Edukacji i Nauki – w sumie 3 miliony złotych; zakończenie gruntownej modernizacji budynku Kolegium Wschodniego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w kwocie 4 mln zł; oddanie do użytku Centrum Modelowania i Symulacji Komputerowych w budynku Kolegium Technicznego z doposażeniem w nowoczesne pomoce naukowe o wartości 4,5 mln zł, to tylko niektóre inwestycje wspomniane przez rektora. Na koniec Gospodarz przemyskiej uczelni przywołał fragment wystąpienia Pani Katarzyny Szal – pierwszej przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego PWSZ w Przemyślu oraz złożył wszystkim zgromadzonym, przede wszystkim studentom, którzy po raz pierwszy przekroczyli mury PWSW, serdeczne życzenia wytrwałości, pomyślności oraz zdrowia i szczęścia.

Kilka słów wsparcia do studentów skierował również dr Robert Oliwa – prorektor właściwy ds. studenckich, który następnie, wraz z rektorem, dokonał aktu immatrykulacji. Po uroczystym przyjęciu do grona społeczności akademickiej nowych żaków, głos zabrali w kolejności – Pan Jakub Chomyszyn, przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego oraz Pan mecenas Witold Ochenduszkiewicz – przewodniczący Rady Uczelni. 

Cały rok czekaliśmy na to, aby „stacjonarny” charakter przybrała ta część uroczystości, w której głos zabierają uczestniczący w niej pracownicy i goście. Na naszej mównicy, z gratulacjami i życzeniami, zagościli: posłowie na Sejm RP – Marek Kuchciński, Marek Rząsa, Mieczysław Kasprzak, Wicewojewoda Podkarpacka – Jolanta Sawicka, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch, Prezydent Miasta Przemyśla – Wojciech Bakun, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu – Maciej Kamiński, Wicestarosta Powiatu Przemyskiego – Marek Kudła, Mecenas Andrzej Matusiewicz oraz pierwszy rektor uczelni – prof. dr hab. Jan Draus.

W ogromnej ilości napłynęły do nas ciepłe słowa z okazji inauguracji oraz jubileuszu powstania uczelni, za co bardzo dziękujemy. Nie udało się przytoczyć wszystkich listów, ale część z nich zreferował dr Sławomir Solecki – prorektor ds. rozwoju współpracy.

Niezwykle podniosłym momentem uroczystości było przyznanie tytułu „Zasłużony dla PWSW w Przemyślu” oraz wręczenie pamiątkowych medali 21 pracownikom naszej uczelni, którzy z ogromnym zaangażowaniem działają na jej rzecz oraz Panom – Markowi Kuchcińskiemu, Piotrowi Pilchowi, Andrzejowi Matusiewiczowi i prof. dr. hab. Janowi Drausowi, którzy swoim wsparciem nie tylko przyczynili się do powstania przemyskiej uczelni, ale również nieustannie wspomagają ją swoimi działaniami.

Szczególne wyróżnienie, w postaci Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę, otrzymała Pani Beata Dudek. Nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków odebrała z rąk Pani Wicewojewody – Jolanty Sawickiej.

Kolejnym punktem programu był wykład inauguracyjny – tradycyjny w swojej formie, nowoczesny w tematyce. O „Przyszłości eksploracji przestrzeni kosmicznej” opowiedział dr inż. Tomasz Buratowski, prof. AGH. 

W miejscu uroczystości, jakim był Zamek Kazimierzowski w Przemyślu, przepełniony na co dzień kulturą, nie mogło zabraknąć artystycznych akcentów. Świętowanie zamknął recital w wykonaniu Przemyskiego Kwartetu Smyczkowego ARS PERFECTA. Bardzo dziękujemy Gospodyni tego wspaniałego miejsca – Pani Renacie Nowakowskiej oraz Panu Piotrowi Szelążkowi, który wraz z chórem Vox Iuventum zadbał o oprawę muzyczną inauguracji.

Pieczę nad płynnym następstwem wszystkich zaplanowanych elementów inauguracji sprawowała Ewelina Kasperska – rzecznik prasowy PWSW.

Poczuliśmy miły zwrot w stronę „normalności”. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli spotkać się w jeszcze większym gronie.

 

tekst: Justyna Przerwa

zdjęcia: Kamil Krukiewicz

Logo PWSW