Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 – po raz pierwszy online

9 października 2020

Mimo wielu przeciwności losu, przybierającej na sile pandemii koronawirusa, ograniczeń sanitarnych, a nawet deszczowej pogody, 8 października o godz. 11:00 odbyła się kolejna, dziewiętnasta inauguracja roku akademickiego. Ze względu na wymienione okoliczności odmienny był jej charakter – tym razem bowiem przybrała formę uroczystości transmitowanej online za pośrednictwem serwisów Facebook i You Tube.

W uczelnianej auli spotkaliśmy się w mniejszym (niż zazwyczaj) gronie – w uroczystości udział wzięli: dr Paweł Trefler – rektor PWSW, dr Robert Oliwa – prorektor właściwy ds. studentów, mgr Tomasz Filozof – kanclerz PWSW, ponadto uczelniany Senat oraz przedstawiciele studentów. Z przyczyn obiektywnych w uroczystości nie wziął udziału dr Sławomir Solecki – prorektor ds. rozwoju i współpracy.

Mimo nowych okoliczności, nie uległ zmianie harmonogram uroczystości i – jak zawsze – towarzyszyły nam najlepsze tradycje akademickie, a nadto radosny nastrój.

Jego Magnificencja Rektor w swoim przemówieniu m.in. zwrócił uwagę na przywilej, jakim jest autonomia uczelni: „przywilej, ale i ogromna odpowiedzialność” – jak podkreślał. Oznacza to, że decyzje i uchwały podejmowane przez władze uczelni mogą być badane pod względem ich legalności, ale nie zasadności. Nie mogło w przemówieniu Gospodarza PWSW zabraknąć odniesień do zaistniałej sytuacji, tj. ogłoszonej pandemii koronawirusa i jej wpływu na życie społeczne i rodzinne: „jako wspólnota uczelniana znajdujemy się w momencie krytycznym, z którego wyjdziemy wzmocnieni lub osłabieni. To zależy w dużej mierze od nas samych, ale także od mądrości i konsekwencji władz państwowych i decydentów na poziomie międzynarodowym” – konstatował Rektor. Dr Paweł Trefler zapewnił ponadto, że PWSW jest przygotowana do funkcjonowania w nowym roku akademickim – nauczanie odbywać się będzie w sposób hybrydowy, tzn. część zajęć będzie prowadzona w sposób zdalny, część zaś stacjonarnie. PWSW bowiem – z dumą podkreślał Rektor – to uczelnia nowoczesna, nie tylko w sposobie (i elastyczności) prowadzenia zajęć, lecz przede wszystkim dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej i kolejnym inwestycjom w rozwijające się kierunki studiów. Ambicją PWSW jest utrzymywanie wysokiego poziomu nauczania, więc dbanie o jego jakość. Na koniec JM Rektor złożył życzenia wykładowcom, studentom, pracownikom uczelni, osobom zaprzyjaźnionym z PWSW: „dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie. Nie zrażajmy się zaistniałą sytuacją, tylko czerpmy z niej inspirację dla naszych dalszych konstruktywnych działań”.

Aktu immatrykulacji dokonał powołany 1 października br. na stanowisko prorektora właściwego ds. studenckich dr Robert Oliwa, który złożył nowo przyjętym studentom życzenia pomyślności w nowym roku akademickim, przeprowadził ceremoniał ślubowania oraz wręczył indeksy trzem studentkom reprezentującym każdy z Instytutów uczelni. Indeksy odebrały panie: Izabela Bała (Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia), Sabina Lechowicz (Instytut Humanistyczno-Artystyczny), Patrycja Pelc (Instytut Nauk Technicznych). Zanim zabrzmiała tradycyjna pieśń na cześć studentów, nowego roku akademickiego, głos zabrała przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego pani Katarzyna Matusz, która zachęcała nowo przyjętych do udziału w pracach samorządu („na początek wystarczą dobre chęci”) i życzyła wszystkim pomyślności w nowym roku.

„Wirtualny” charakter przybrała ponadto ta część uroczystości, w której głos zabierają uczestniczący w niej pracownicy i goście. Na ekranie zostały wyemitowane filmy z przemówieniami i życzeniami od: mecenasa Witolda Ochenduszkiewicza – przewodniczącego Rady Uczelni, Anny Schmidt- Rodziewicz – sekretarz Stanu w Ministerstwie, Marka Rząsy – posła na Sejm RP, Mieczysława Kasprzaka – posła na Sejm RP, Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiej, Ewy Draus – wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Piotra Pilcha – wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, Wojciecha Bakuna – prezydenta Przemyśla, Marka Kudły – wicestarosty Powiatu Przemyskiego, Andrzeja Matusiewicza – mecenasa, byłego senatora i posła na Sejm RP, księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego.

Relację z wydarzenia można obejrzeć tutaj: transmisja.

Mamy nadzieję, że to ostatnia inauguracja w tak nietypowych okolicznościach, brakowało nam fizycznej obecności licznie zgromadzonych wykładowców, studentów, pracowników uczelni oraz zaprzyjaźnionych z PWSW gości. Oby w przyszłym roku „Gaudeamus igitur” zabrzmiało donioślej!

 

Ewelina Kasperska

 

fot. Kamil Krukiewicz

Logo PWSW