III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań”

17 czerwca 2019

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Psychiatria i terapia uzależnień w świetle współczesnych wyzwań” już po raz trzeci w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej zgromadziła: lekarzy, terapeutów, pielęgniarki, pracowników socjalnych i wielu innych specjalistów z Polski i zagranicy. Wydarzenie jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów, co potwierdza rosnąca z roku na rok liczba prelegentów oraz słuchaczy.

Pomysłodawcą i organizatorem spotkania był Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. Do współorganizacji przyłączyły się dwie uczelnie: PWSW w Przemyślu oraz PWSTE w Jarosławiu.

Przywitania gości i wprowadzenia w zagadnienia konferencji dokonali: dr n. o zdrowiu – Barbara Stawarz, Kanclerz PWSW – mgr Tomasz Filozof (reprezentujący Rektora uczelni – dra Pawła Treflera), Krzysztof Trojan (występujący w imieniu posła na Sejm RP – Anny Schmidt‑Rodziewicz) oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Jerzy Pilch. Wszyscy wskazali na istotę forum wymiany naukowców w zakresie zdrowia psychicznego, konieczność popularyzacji wiedzy i zapoznawania się z trendami oraz wyzwaniami w tym zakresie. Równolegle do dyskusji miała miejsce sesja plakatowa, która w plastyczny sposób ukazywała problemy poruszane podczas spotkania.

Prelekcje przywoływały wiele rozmaitych wątków, skupionych wokół psychiatrii i terapii uzależnień, które można podzielić na: duchowe, biologiczne oraz psychologiczne. Pierwsze – mówiące o zawodzie pracowników służby zdrowia jako o powołaniu i posłudze,  zwracające uwagę na lekarską wierność normie moralnej; a także propagujące pomoc międzyludzką, której formą może być udział w akcjach krwiodawstwa (zwłaszcza, że mimo postępu medycyny, nie ma możliwości wytworzenia sztucznej krwi). Aspekty biologiczne dotyczyły dyskusji na temat komórek macierzystych i ich możliwości terapeutycznych. Psychologiczny kontekst zawierały wystąpienia: podejmujące problem „nowej narkomanii” (w tym – nowych substancji psychoaktywnych) i uzależnień behawioralnych (takich jak: pracoholizm, zakupoholizm, fonoholizm, jedzenioholizm oraz pregoreksja); przedstawiające wyniki badań dotyczących obrazu ojca w świadomości uzależnionych od alkoholu; oraz zwracające uwagę na brak jednolitego portretu sprawcy przemocy w rodzinie.

Tegoroczne spotkanie z pewnością nie było ostatnim. Konieczność organizacji konferencji skupiających się na zdrowiu psychicznym, potwierdzają niepokojące statystyki przywołane podczas prelekcji, dotyczące m. in. liczby samobójstw wśród dzieci i młodzieży, czy ilości zgonów po zażyciu środków psychoaktywnych.

 

HONOROWY PATRONAT nad wydarzeniem objęli:

Poseł na Sejm RP Anna Schmidt-Rodziewicz

Wojewoda Podkarpacki

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Prezydent Miasta Przemyśla

 

PATRONAT MEDIALNY:

Portal informacyjny nowiny24

Gazeta codzienna Nowiny

Radio FARA

Tygodnik Życie Podkarpackie

Tygodnik katolicki niedziela PRZEMYSKA

 

Justyna Przerwa

 

fot. Damian Kanikuła

Logo PWSW