II Rajd Rowerowy PWSW

21 czerwca 2022

W sobotę 18 czerwca 2022 r. z placu przy Pałacu Lubomirskich z udziałem Panów Rektorów PWSW w Przemyślu, Rektora dr. Pawła Treflera, prof. PWSW oraz dr. Roberta Oliwy, Prorektora właściwego ds. studenckich, wyruszyła kolumna rowerzystów na trasę II Rajdu Rowerowego PWSW. Trasa rajdu wiodła wzdłuż fortów pierścienia zewnętrznego – Optyń, Grochowce, Iwanowa Góra, Prałkowce, z metą na dolnej stacji wyciągu narciarskiego przy ulicy Sanockiej.  Malownicza trasa miała małą modyfikację /tzw. „ścieżki rektorskie”/ – od Fortu Optyń zjechaliśmy ścieżkami polnymi w stronę Hermanowic, by dalej jechać wśród malowniczego krajobrazu do trasy fortecznej w Grochowcach, przez Kniażyce i Witoszyńce /rzut trasy w załącznikach/. Postój na Wapielnicy i dalej trasą – zjazdem stu zakrętów – do fortu Prałkowce – pod górę czarnym szlakiem – z powrotem w dół niebieskim szlakiem / trzeba uważać – stromy wąski zjazd – dużo wystających korzeni. Po przejechaniu pętli wokół fortu grupa powróciła na odcinek trasy rowerowej Green Velo – Prałkowce – Przemyśl, by na stacji dolnej, na końcu trasy, spotkać gospodarza obiektu POSiR Przemyśl, z przygotowanym gorącym posiłkiem – grill, woda, truskawki.

Serdeczne podziękowania za udział w rajdzie składamy dla wszystkich uczestników, którzy ukończyli 31 km rajdu w niespełna cztery godziny /3:30 minut/.  Szczególne podziękowania dla Przemyskiej Grupy Rowerowej za wzięcie udziału i doraźną pomoc na trasie oraz dla POSiR Przemyśl za przygotowanie posiłku i miejsca odpoczynku na zakończenie II Rajdu Rowerowego PWSW.

Kolejny III Rajd Rowerowy PWSW w pierwszy weekend października 2022 – trasa forteczna północna  Przemyśl – Łętownia – Bolestraszyce – Przemyśl  – zapraszamy.

 

Tekst: Rafał Korczyński – instruktor turystyki rowerowej

Zdjęcia: Dawid Czubak

 

II Rajd Rowerowy PWSW
Logo PWSW