II Konferencja naukowa z cyklu „Logistyka dziś i jutro”

10 czerwca 2019

„Mechatronika i telematyka w logistyce” to hasło tegorocznego spotkania zorganizowanego w ramach cyklu konferencji naukowych „Logistyka dziś i jutro”, których realizacja, w obliczu rozwoju infrastruktury w rejonie południowo-wschodnim, jest niezbędna. Wydarzenie zostało podzielone na cztery tematyczne sesje, podczas których grono wykładowców i studentów z województw: podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego, dzieliło się swoją specjalistyczną wiedzą. Obszary, z których przybyli goście, były nieprzypadkowe. Są to tereny, które w kwestiach infrastruktury współpracują ze sobą. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej – dr Paweł Trefler – w słowie wstępnym wyraził poparcie dla tego rodzaju wydarzeń. Podkreślił jednocześnie popularność kierunku Inżynieria Transportu i Logistyki, który pomaga kształcić wykwalifikowaną kadrę, a tej – nieustannie brakuje.

Prelegenci zwrócili uwagę na potrzebę sprawnej komunikacji, która dynamizuje rozwój miast. Transport jest dziedziną komplementarną w stosunku do reszty gospodarki, ponieważ nie da się jej zastąpić inną działalnością. Kolejnym tematem podjętym tego dnia były procesy logistyczne – ich podział ze względu na funkcje i profesje. Konferencja dotyczyła również telematyki, a w szczególności wykorzystania jej w zarządzaniu łańcuchem żywności, czego rezultatem jest ograniczenie marnowania pożywienia. Przedstawiona została nowa technologia Blockchain Technology, która stanowi alternatywę dla tradycyjnego łańcucha dostaw. Omówiono także procesy organizacyjne na przykładzie konkretnych przedsiębiorstw.

To tylko część tematów, jakie zostały poruszone podczas wielu różnorodnych konferencyjnych wystąpień!

Ostatnim punktem wydarzenia była biesiada w pobliżu uczelnianego parku, logistycznie ulokowana na koniec spotkania, aby zgromadzeni goście mogli zregenerować siły po dniu pełnym przyswajania technologicznej wiedzy.

 

Justyna Przerwa

 

foto. Karol Broda

 

Logo PWSW