II Konferencja naukowa z cyklu „Logistyka dziś i jutro”   

6 czerwca 2019

 

I Sesja

Przewodniczący:  dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski

9:25-9:40     – Ewa Draus „Rozwój infrastruktury transportowej”

9:40-9:55  – Wiesław Piekarski „Rola i znaczenie transportu w gospodarce narodowej”

9:55-10:10  – M. Halicki, Marian Kuźma  „Projektowy łańcuch dostaw – koncepcja
i jego najważniejsze elementy z perspektywy transportu”

10:10-10:25 – Karol Krajewski „Wykorzystanie telematyki w ograniczaniu marnowania żywności w handlu”

10:25-10:40  – Sławomir Kocira „Systemy jakości w logistyce”

10:40-10:55 – Sławomir Juściński, Grzegorz Zając „Analiza systemów telematy-cznych stosowanych w logistyce magazynowej i dystrybucyjnej”

10:55-11:10 – DYSKUSJA

II Sesja

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń

11:30-11:45 – Sławomir Bydoń „System zarządzania procesami logistycznymi
w magazynie urządzeń mechatronicznych”

11:45-12:00 – Marcin Fednar, Adrian Pękalski, Marcel Kubala „Tablice kontyngencji wykluczenia komunikacyjnego wybranych regionów województwa podkarpackiego”

12:00-12:15 –  Kinga Nowicka „Napęd elektryczny pojazdów. Przegląd i analiza wybranych rozwiązań”

12:15-12:30 – Tomasz Gortych „Zdalnie sterowany podnośnik samochodowy”

12:30-12:45 – Ireneusz Kaczmar „Wspomaganie procesów logistycznych systemami informatycznymi”

12:45-13:00 – Michał Cupiał „Wspomaganie procesów logistycznych
na przykładzie systemu OPTIMA”

13:00-13:15 – DYSKUSJA

III Sesja

Przewodniczący: dr hab. inż. Anna Szeląg-Sikora

14:00-14:15 –  Paweł Kiełbasa „Analiza obciążenia psychicznego kierowców
i operatorów nowoczesnych samobieżnych maszyn rolniczych”

14:15-14:30 –  Mirosław Zagórda „Wykorzystanie systemów satelitarnych do analizy i optymalizacji procesów technologicznych w produkcji towarowej
i transporcie”

14:30-14:45 – Tomasz Dróżdż „System identyfikacji pojazdów wykorzystywany do zarządzania flotą w przedsiębiorstwach usługowych”

14:45-15:00 –  Sławomir Juściński, Grzegorz Zając, Tomasz Słowik „Analiza systemów kompleksowego zarządzania logistycznego flotą pojazdów”

15:00-15:15 –  Agnieszka Dudziak, Grzegorz Zając, Tomasz Słowik, Joanna Szyszlak-Bargłowicz, Monika Stoma, Andrzej Kuranc „Idea usługi car-sharing
w odniesieniu do koncepcji sharing-economy”

15:15-15:30 –  Dariusz Kwaśniewski „Uwarunkowania logistyczno-ekonomiczne produkcji peletów z trocin”

15:30-15:45 – DYSKUSJA

IV Sesja

Przewodniczący: prof. dr hab. Wiesław Piekarski

15:45-16:00 –  Kateryna Babii, Grzegorz Dzieniszewski „Informatyczne systemy obsługi logistycznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym Fibris S.A”

16:00-16:15 –  Katarzyna Jakieła, Grzegorz Dzieniszewski „Analiza systemu zarządzania jakością w procesach logistycznych na przykładzie przedsięb. Sanwil”

16:15-16:30 – Urszula Składoń,  Grzegorz Dzieniszewski „Analiza stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w aspekcie mechatronicznych układów pojazdów samochodowych”

16:30-16:45 –  Oleh Bendyk, Maciej Kuboń „Techniki zabezpieczenia i monitorowania wybranych ładunków na przykładzie transportu samochodowego”

16:45-17:00 –  Koziar Olga, Maciej Kuboń „Poziom obsługi klienta na przykładzie wybranych firm kurierskich”

17:00-17:15 –  Łukasz Łukasiewicz, Maciej Kuboń „Zintegrowane systemy powiadamiania służb ratunkowych”

17:15-17:30 – DYSKUSJA

18:00 Ognisko i grill – plac przy Kolegium Wschodnim

 

Logo PWSW