I Międzynarodowa konferencja WIRTUALNA EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI – SZANSE I WYZWANIA

16 września 2022
I Międzynarodowa konferencja WIRTUALNA EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI – SZANSE I WYZWANIA

 

Wiosną 2023 r. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbędzie się I Międzynarodowa konferencja WIRTUALNA EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI – SZANSE I WYZWANIA, organizowana wspólnie z Asseco Data Systems oraz HTC.

 

LINK DO FORMULARZA

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ KONFERENCJI

 

Wirtualizacja obejmuje nowe sfery działalności człowieka, a jej wpływ jest ciekawym obszarem naukowo-badawczym. Również edukacja, oferowana w wirtualnej postaci, to obszar ogromnych zmian i dynamicznego rozwoju, który także pozostaje w sferze dociekań akademicko-naukowych, czego wyrazem jest tematyka wielu konferencji i publikacji, które pojawiły się w ostatnich latach. Rodzi to wiele szans i wyzwań, wśród których nowy wymiar edukacji, bogatszej o coraz to nowsze doświadczenia oraz środki i metody kształcenia, jest ważną kwestią i ma wpływ na dalszy jej rozwój.

Konferencja WIRTUALNA EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI – SZANSE I WYZWANIA to możliwość spotkania dla środowisk zawodowych na co dzień zajmujących się edukacją cyfrową i analizą stanu edukacji wirtualnej w Polsce i wypracowania planu dalszego jej rozwoju. Do udziału w konferencji zapraszamy praktyków edukacji wirtualnej i cyfrowej, trenerów, nauczycieli, wykładowców, badaczy, autorów publikacji i twórców narzędzi informatycznych, propagatorów nowoczesnej edukacji cyfrowej oraz przedstawicieli firm z obszaru edukacji wspomaganej informatycznie. Konferencja ma posłużyć również wymianie opinii i debacie nad wypracowaniem sposobu integracji technologii wirtualnych w obecnym modelu edukacji, w świetle pojawiających się wielu wyzwań i szans.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje m.in.: krajobraz wirtualnych kompetencji, sztuczną inteligencję, transformację cyfrową – rozwiązania systemowe, edukację wirtualną w kontekście wyzwań gospodarczo-ekonomicznych.

Czy przyszłość edukacji to edukacja wirtualna lub edukacja wspomagana wirtualnie? Jak dzisiejsza edukacja wykorzystuje VR i AR? Jak wirtualną rzeczywistość wykorzystuje się w edukacji na różnych poziomach kształcenia? O tym i nie tylko dyskutować będą uczestnicy I Konferencji WIRTUALNA EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI – SZANSE I WYZWANIA.

 

 

 

 

 

 

Logo PWSW