Gaudeamus igitur po raz 18. w PWSW

10 października 2018

Już po raz 18. w murach Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu rozbrzmiało Guadeamus  igitur. Inauguracja roku akademickiego 2018/19 odbyła się 10 października br.

Uroczystość rozpoczęła  się  mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala w Bazylice Archikatedralnej. Następnie w auli PWSW zgromadziła się kadra dydaktyczna i studenci oraz liczni znakomici goście, których powitał rektor PWSW dr Paweł Trefler. Byli wśród nich: Konsul  Generalny RP we Lwowie Rafał Wolski, Tomasz Legeny  reprezentujący ministra nauki i szkolnictwa wyższego, posłowie na Sejm RP – Andrzej Matusiewicz i Marek Rząsa, a także wicemarszałek województwa Piotr Pilch, starosta przemyski Jan Pączek oraz  dr Grzegorz Hayder – zastępca prezydenta miasta Przemyśla. Tradycyjnie, nie zawiodły władze i pracownicy dydaktyczni z zaprzyjaźnionych uczelni. Pojawili się zatem: prof. dr hab. Jan Draus – były rektor PWSW w Przemyślu, prof. dr hab. Marek Kosiorowski – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Rzeszowskiej, dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk – prorektor ds. rozwoju i nauki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, doc. dr Dorota Dejniak – prorektor ds. dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, dr Dominik Wróbel – prorektor ds. studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Robert Bal – kierownik Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Przemyślu oraz ks. Stanisław Świder z Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Służby mundurowe reprezentowali: płk SG Robert Rogoz – komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, nadkom. Piotr Mazur – komendant Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, Jan Geneja – komendant Straży Miejskiej w Przemyślu  oraz Jerzy Brodowski – komendant regionalny Straży Ochrony Kolei w Przemyślu. Wśród przybyłych znaleźli się również Wiesław Bembenek –  wójt Gminy Dubiecko i Marek Iwasieczko – wójt Gminy Medyka.

Swoją obecnością zaszczycili uczelnię także inni przedstawiciele samorządów, placówek oświatowych i kulturalnych, duchowieństwa oraz przedsiębiorstw i stowarzyszeń  ziemi przemyskiej  i lwowskiej.

W wystąpieniu inauguracyjnym rektor dr Paweł Trefler mówił m.in. o dokonaniach PWSW i stojących przed nią wyzwaniach, o jej misji i perspektywach oraz o potrzebie wzmacniania więzi z lokalnym środowiskiem społeczno-gospodarczym. Poinformował również o nawiązaniu kontaktów z  prestiżową uczelnią w Hiszpanii – królewskim Uniwersytetem w Santiago de Compostela oraz o rozwoju współpracy międzynarodowej w ramach Collegium Carpathicum – konsorcjum uczelni z państw Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy. Rektor zadeklarował, że jest otwarty na współpracę ze wszystkimi, którzy pragną przyczynić się do rozwoju PWSW, zaznaczając jednocześnie, iż uczelnię powinna cechować autonomia i apolityczność. Zwrócił również uwagę, że aby mocniej zaakcentować obecność młodzieży studenckiej w Przemyślu, warto by organizować w mieście juwenalia.

Dziękując współpracownikom, wyróżnił prorektora dra Sławomira Soleckiego za jego wkład w rozwój PWSW. Wspomniał też o emerytowanej już prof. dr hab. Barbarze Lulek i jej niekwestionowanych zasługach dla szkoły.

Chwilą  ciszy uczczono pamięć zmarłego niedawno  dra hab. prof. PWSW Jana Malczewskiego.

Podczas uroczystości pełnomocnik ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina  odczytał skierowany do rektora PWSW  list i wręczył  mu symboliczny czek na kwotę 15 mln 393 tys. złotych ( w postaci obligacji państwowych) z przeznaczeniem na potrzeby uczelni.

Z ust zaproszonych gości popłynęły życzenia dalszych owocnych lat działalności dydaktycznej i rozwoju PWSW, a listy gratulacyjne skierowane pod adresem  rektora  z okazji inauguracji kolejnego roku pracy uczelni odczytał dr Sławomir Solecki.

Radosnym świętem i wielkim przeżyciem dla nowych studentów PWSW była immatrykulacja,ślubowanie i wręczenie indeksów (po raz ostatni w formie książeczek; w przyszłości zastąpi je wersja elektroniczna),które nastąpiło podczas uroczystości.

Wykład inauguracyjny pt. ”Drogi do Niepodległej”  wygłosił gość specjalny – prof. dr hab. Andrzej Chwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany także z PWSW w Przemyślu.

Znakomitą oprawę muzyczną zapewnił chór PWSW pod dyrekcją Bogdana Kvekveskiri oraz chór Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu – pod kierownictwem Andrzeja Gurana – w repertuarze którego znalazła się m.in. wiązanka polskich pieśni patriotycznych.

Całość poprowadziła Ewelina Kasperska – rzecznik prasowy PWSW.

Po uroczystości jej uczestnicy mieli okazję zobaczyć w holu Kolegium Technicznego wystawę prac studentów Projektowania Graficznego i Architektury Wnętrz oraz publikacji uczelnianych, a podczas rautu skosztować m.in. ,,specjałów bakończyckich”  w postaci chleba ze smalcem i nalewki wiśniowej, przyrządzonych  przez studentów kierunku Bezpieczeństwo i Produkcja Żywności.

Barbara Sykała

 

fot. Taras Iszczyk

Logo PWSW