Forum Partnerstwa i Integracji

26 września 2022

W imieniu Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich zapraszamy na Forum Partnerstwa i Integracji, które odbędzie się 30.09-2.10.2022 r. w Domu Ukraińskim w Przemyślu (ul. Tadeusza Kościuszki 5).

Koalicja, o której mowa, została założona w 2020 r. przez cztery organizacje pozarządowe:

– Kalejdoskop Kultur (Wrocław),

– Fundacja Zustricz (Kraków),

– Fundacja Nasz Wybir (Warszawa),

– Związek Ukraińców w Polsce, Oddział Przemyśl

w celu wzmacniania potencjału inicjatyw obywatelskich w środowiskach mniejszości i migrantów w Polsce, sieciowania oraz budowania efektu synergii w obliczu narastających wyzwań społecznych. Szczególnego znaczenia Koalicja nabrała po 24 lutego br., po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie oraz wzmożenia sytuacji uchodźczej w Polsce.

Kulminacją dotychczasowych działań Koalicji, realizowanych w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, będzie Forum Partnerstwa i Integracji. To wydarzenie poświęcone dynamice zmian w strukturze narodowościowej odbywającej się obecnie w Polsce, wyzwaniom migracji i integracji oraz – w tym kontekście – zadaniom stojącym przed organizacjami zrzeszającymi osoby innej narodowości niż polska.

 

W załączeniu znajduje się szczegółowy program wydarzenia. Można go również znaleźć się na stronie Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Migranckich na stronie: https://komm.org.pl/program-forumu-partnerstwa-i-integracji/.

Aby wziąć udział w Forum prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: komm.org.pl. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w wydarzeniu otrzymają informację zwrotną oraz więcej szczegółowych danych dot. kwestii organizacyjnych.

 

Forum Partnerstwa i Integracji

 

 

Logo PWSW