Finał Międzynarodowej Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego z udziałem Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego

30 sierpnia 2018

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu w 2018 r. już po raz siódmy realizowała własny projekt Międzynarodowej Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego dla młodzieży z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Inicjatywa rokrocznie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Tegoroczni uczestnicy szkoły letniej przybyli do Przemyśla z Czerniowiec, Czortkowa, Winnicy, Tarnopola, Równego i Nowego Rozdołu oraz innych mniejszych miejscowości. Uczestnikami wydarzenia byli również studenci z Turcji, Azerbejdżanu i Czadu, odbywający w PWSW praktykę w ramach Programu Erasmus +. Spotkanie młodzieży z różnych państw i kultur podkreśla misję przemyskiej uczelni, którą jest budowanie przyjaznych relacji oraz umiędzynarodowienie kształcenia.

Tegoroczna szkoła letnia została podsumowana podczas uroczystości, która odbyła się 28 sierpnia br. z udziałem władz rektorskich PWSW i gościa honorowego – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha. Doceniono duże znaczenie pracy z młodzieżą z zagranicy, a także istotny wkład wydarzenia w promocję Przemyśla i Podkarpacia. Inicjatywa PWSW (jak podkreślił Wicemarszałek podczas uroczystości wręczenia uczestnikom ostatniego turnusu pamiątkowych certyfikatów) jest unikalna i godna kontynuowania, gdyż służy budowaniu więzi pomiędzy rodakami z zagranicy i z kraju: „zachęcam Was droga młodzieży do studiowania właśnie tu, zdobywajcie wiedzę i kompetencje by kształtować swoją karierę zawodową. Dla naszego regionu to niezwykła okazja, aby młodzież i studenci, którzy nas odwiedzają, stali się ambasadorami Podkarpacia i nie tylko”. Z kolei Rektor PWSW dr Paweł Trefler podkreślał: „zależy nam, aby nasze miasto i nasza uczelnia, postrzegane były jako miejsce tolerancyjne, różnorodne i nowoczesne. Takie właśnie wartości
ma promować szkoła letnia”.

Siódma edycja szkoły letniej – międzynarodowego spotkania młodzieży szkolnej, studentów i wykładowców, ogniskowała się na doskonaleniu umiejętności językowych, poznawaniu polskiej historii oraz podziwianiu piękna podkarpackich miast i zabytków. Blisko 100 uczestników i 16 wykładowców z kierunków techniczno-inżynierskich, humanistycznych, społecznych i artystycznych było zaangażowanych podczas trzech turnusów zajęć, które odbywały się w okresie od 1 lipca do 30 sierpnia br. Tegoroczna szkoła letnia, odbywająca się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, była poświęcona poznaniu piękna Podkarpacia. Uczestnicy w ramach kilku wycieczek, oprócz zapoznania się z historycznym dziedzictwem Przemyśla, podziwiali zespoły pałacowo-parkowe w Krasiczynie i Łańcucie, a także nowoczesność i rozległość rozwoju stolicy Podkarpacia – Rzeszowa. Młodzież zwiedziła także forty twierdzy przemyskiej z czasów I wojny światowej w Łuczycach oraz Szańcu.

W zorganizowanych do tej pory przez przemyską uczelnię edycjach szkoły letniej wzięło udział ok. 800 uczniów, w tym zdecydowana większość wywodzących się ze środowisk polskich żyjących za granicą lub mających polskie korzenie i zainteresowanych językiem i kulturą przodków. Organizację i realizację programu szkoły letniej PWSW finansuje głównie ze środków własnych, tylko w niewielkim stopniu posiłkując się środkami zewnętrznymi, które pozyskiwane są z projektów lub ofiarowywane przez społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorców współpracujących w uczelnią.

Uczestnicy żegnali uczelnię i przyjazny Przemyśl wypoczęci, ale ze łzami w oczach. Obiecywali wrócić za rok, ale już jako nasi studenci.

 

Tekst: Wasyl Koziar
Zdjęcia: Taras Iszczyk

Logo PWSW