Europa Karpat po raz 22

22 lutego 2019

„Europa Karpat” to tytuł kolejnej, już 22. edycji międzynarodowej konferencji z cyklu zainicjowanego w roku 2007 –  która odbyła się w Krasiczynie, 16-17 lutego 2019 r. Spotkali się tam politycy, dyplomaci, samorządowcy, przedstawiciele środowisk akademickich oraz eksperci z dziedzin, które były przedmiotem obrad. Konferencji przewodniczył Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

 

Konferencja składała się z czterech paneli dyskusyjnych: „Wspólni bohaterowie wolności”, moderatorem był prof. Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka; „Ścieżkami mędrców – o przyszłości Europy Środkowej”, z moderatorem Janem Malickim, dyrektorem Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego „Collegium Carpathicum” – w ramach tego panelu  Alicja Wosik-Majewska, kierownik Biura Programu w Rzeszowie, zaprezentowała Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA; ”Historia i turystyka karpacka”, z moderatorem Dawidem Laskiem, wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki oraz „Infrastruktura Europy Środkowej” – tu rolę moderatora pełnił Bogdan Rzońca, przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP.

Jak widać, program konferencji był bogaty: zawierał zarówno kwestie historycznych związków społeczności regionu karpackiego, których egzemplifikacją są losy mało znanych bohaterów, cierpiących a nawet oddających życie za wyznawane przez siebie ideały – o czym mówiono w pierwszym panelu dyskusyjnym; ale koncentrował się też na współczesnych zagadnieniach gospodarczych i przyszłych wspólnych projektach.

Jednym z już realizowanych projektów jest Collegium Carpathicum, czyli związek siedmiu wyższych uczelni regionu Karpat, które prowadzą wymianę akademicką i organizują wyjazdowe wykłady swoich pracowników, co sprzyja wymianie myśli, doświadczeń i przenikaniu kultur. Stąd też w Krasiczynie obecni byli rektorzy stowarzyszonych uczelni oraz koordynatorzy programu z Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Ukrainy i Polski, którzy podzielili się doświadczeniami i planami na przyszłość, uczestnicząc w drugim panelu dyskusyjnym. Uczelnią stowarzyszoną w Collegium Carpathicum jest także PWSW w Przemyślu, której prorektorzy – dr hab. prof. PWSW Marek Delong oraz dr Sławomir Solecki brali udział w konferencji. Ponadto dr Sławomir Solecki, jako panelista, podkreślił szanse jakie w sferze naukowej daje współpraca przy takim projekcie jak Collegium Carpathicum i wyraził, w imieniu władz PWSW, nadzieje na dalszy rozwój tej inicjatywy.

Silnie zakorzeniona tradycja, spuścizna historyczna, niezwykła przyroda i oryginalna architektura , w tym drewniana oraz  militarna ( fortyfikacje), mogą być atutami turystycznymi regionu karpackiego, jeśli się o nie odpowiednio zadba i wyeksponuje. Mówił o tym, między innymi, uczestniczący w  trzecim panelu, marszałek województwa podkarpackiego – Władysław Ortyl, zaznaczając, że Podkarpacie to nie tylko turystyka górska, ale region , który ma tradycje lotnicze ( lotnictwo szybowcowe), do których warto powrócić.

Z  rozwojem turystyki wiąże się również konieczność rozbudowy infrastruktury transportu. Przysłuży się to zarówno turystyce, jak i całej gospodarce. Tu przechodzimy do panelu czwartego, a w nim: do projektu Via Carpatia, czyli szlaku drogowego wiodącego z północy na południe Europy, mającego ożywić gospodarczo Europę Środkową. Wspólną deklarację budowy tego korytarza transportowego podpisały początkowo: Litwa, Polska, Słowacja i Węgry; później: Rumunia, Bułgaria i Grecja a na końcu Turcja i Ukraina. Projekt ten jest ciągle w trakcie realizacji i sprawą istotną, wymagającą wspólnych wysiłków zainteresowanych krajów, jest pozyskanie pieniędzy, m.in. z funduszy unijnych, na jego sfinalizowanie – o czym mówiła obecna w Krasiczynie wicemarszałek województwa Ewa Draus.

Jak widać, wspólnych tematów i planów łączących kraje regionu Karpat, a także problemów do rozwikłania nie brakuje, a tu przedstawiliśmy zaledwie kilka; starczy ich zapewne na niejedną jeszcze konferencję.

***

W konferencji, oprócz wymienionych wcześniej osób, uczestniczyli m.in.: wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch i członek zarządu województwa Maria Kurowska. Z ramienia rządu: Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, a także Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Do Krasiczyna przybyły również m.in.: posłanka na Sejm RP Krystyna Wróblewska i Lucyna Podhalicz, wicewojewoda podkarpacki.

Logo PWSW