Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego – od lipca w PWSW!

4 czerwca 2018

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu organizuje w dniach 21.07 – 22.07.2018 r. państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych  oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

 

Rejestracja kandydatów: 25.04.2018 – 19.06.2018 lub do wyczerpania miejsc.

Miejsce egzaminu: Zakład Filologii Polskiej, Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl

 

Aby przystąpić do egzaminu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania >>>TUTAJ) i wysłać jego skan na adres: certyfikat.polski@pwsw.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

 

Zakład Filologii Polskiej, Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl

 

Warunkiem zarejestrowania kandydata na egzamin jest zaksięgowana wpłata.

Po rejestracji nie ma możliwości zmiany poziomu egzaminu.

 

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

Opłata:

poziom B1 (dorośli) –  505.02 zł (równowartość 120 euro)

poziom B2 (dorośli) – 589.19 zł (równowartość 140 euro)

poziom C1 (dorośli) – 673.36 zł (równowartość 160 euro)

poziom B1 (dzieci i młodzież) – 378.765 zł (równowartość 90 euro)

 

Wydanie certyfikatu – 20 euro (płatne po zdanym egzaminie, wartość w złotówkach zostanie

podana później).

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,  wpłaty należy dokonać w złotych polskich zgodnie ze średnim kursem euro ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywana jest wpłata.

 

Średni kurs euro z dnia 30.03.2018 r.: 4,2085

 

Konto bankowe, na które należy przesyłać wpłaty:

 

22 1050 1562 1000 0090 8035 8626

BIC SWIFT    INGBPLPW

IBAN PL

 

ING Bank Śląski S.A.

Ul. Sokolska 34  

40-086  Katowice

 

 

W treści przelewu należy podać tylko imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu, np.: Jan Kowalski, B1

 

Adres e-mail, telefon kontaktowy:  certyfikat.polski@pwsw.pl ;  (16) 735 52 23

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminu ukażą się po zakończeniu rejestracji.

Przydatne informacje o egzaminie:

 

http://www.certyfikatpolski.pl

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/certyfikacja

http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2016.061.0000405,rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego.html

 

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego – od lipca w PWSW!
Logo PWSW