Dziś student – jutro funkcjonariusz!

7 lipca 2022

Studenci kierunków „bezpieczeństwo transgraniczne” oraz „stosunki transgraniczne” w ramach projektu „Kompleksowy program wsparcia dla studentów oraz kadry publicznej uczelni zawodowej w Przemyślu” mieli możliwość odbycia jednolitego systemu kształcenia, certyfikowanych szkoleń oraz kursów kończących się egzaminem i uzyskaniem kwalifikacji (VCC). Każda forma wsparcia była prowadzona poprzez doświadczonych funkcjonariuszy z potężną wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną.

W ramach wspomnianego projektu studenci odbyli kurs pod nazwą „Walka obronna z wykorzystaniem pałki wielofunkcyjnej typu TONFA”. To narzędzie stosowane jest przez policjantów oraz jednostki specjalne. Zajęcia miały wymiar praktyczny, gdyż jedną z podstawowych zasad pozwalających na efektywnie wykorzystanie pałki podczas interwencji jest jej właściwy chwyt za rękojeść lub krótkie ramię. Można ją wykorzystywać zarówno w obronie, jak i w ataku. Uczestnicy projektu nauczyli się poprawnych technik użycia pałki dzięki czemu będą mogli w przyszłości (w pracy w służbach mundurowych) wykorzystać tę umiejętność do blokowania mocnych uderzeń oraz obezwładnić uzbrojonego napastnika na przykład poprzez tzw. dźwignię.

Kolejną formą wsparcia w ramach projektu był „Kurs samoobrony i technik interwencyjnych”. Studenci poznawali techniki obrony które mogą być zastosowane w momencie użycia przemocy, dowiedzieli się ponadto, jak dokonać skutecznej interwencji wobec sprawcy niebezpiecznego czynu przestępczego . Trener szkolenia zwracał uwagę na postawy i sposób poruszania się w czasie walki oraz zapoznał swoich kursantów z:

 • technikami uderzenia i kopnięć oraz sposobem ich blokowania,
 • chwytami transportowymi,
 • uwalnianiem się z chwytów, obchwytów i duszeń,
 • miejscami wrażliwymi na ciele człowieka i sposobem obezwładniania,
 • obroną przed atakiem nożem lub niebezpiecznym przedmiotem.

Oprócz wyżej wymienionych kursów zgodnie z założeniami projektu – odbył się jeszcze ponadto kurs strzelecki oraz zajęcia teoretyczne o następującej problematyce:

 • weryfikacja autentyczności oraz fałszerstwa dokumentów związanych z przekraczaniem granicy państwowej i legalizacją pobytu na terytorium RP,
 • funkcjonowanie przejścia granicznego na zewnętrznej granicy UE – formacje graniczne oraz instytucje koordynujące funkcjonowanie przejść granicznych, przepływ osób oraz nadzorujące przepływ towarów,
 • przeciwdziałanie korupcji w służbach mundurowych,
 • zasady projektowania bezpiecznej przestrzeni fizycznej oraz udział obywateli w poprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • profilowanie osób posługujących się dokumentami potwierdzającymi tożsamość i dokumentami administracyjnymi oraz podstawy grafologii,
 • zwalczanie i zapobieganie nielegalnej migracji – wpływ na lokalny rynek pracy,
 • prawne i praktyczne aspekty procederu.

Uczestniczący w przedsięwzięciu studenci są potencjalnie przyszłymi kandydatami na funkcjonariuszy prawa, dlatego z wielkim zaangażowaniem oraz determinacją brali udział
w całym projekcie. Zdawali sobie sprawę z tego, że każdy certyfikat to „dodatkowy punkt”
w procesie rekrutacji do służb mundurowych.

 

Tekst: Dorota Soroka

Zdjęcia: Mariusz Szczęsny

 

Logo PWSW