Kolejny Dzień Szkół Partnerskich PWSW za nami

22 października 2018

W piątek 19 października 2018 roku odbył się kolejny Dzień Szkół Partnerskich PWSW. Rozpoczął się cyklem wykładów dla uczniów, organizowanych przez Zakład Inżynierii Transportu i Logistyki. W wydarzeniu uczestniczyły szkoły partnerskie, a wśród nich Zespół Szkół Zawodowych  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Zespół Szkół im ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu.

Program naukowy obejmował między innymi wykład pt.: Współczesne problemy transportu i logistyki – prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski, wykład pt.: Analiza przyczyn i skutków wypadków drogowych – dr inż. G. Dzieniszewski; wykład pt.: Obróbka laserowa – dr hab. M. Kuźma; wykład pt.: Tendencje rozwojowe w logistyce – prof. dr hab. inż. M. Kuboń, wykład pt.: Pojazdy elektryczne i hybrydowe – mgr inż. Paweł Radkowski.

Dzień Szkół Partnerskich dopełniły pokazy w laboratoriach PWSW, zwiedzanie Kampusu Uczelni oraz zwiedzanie Przemyśla.

Dziękujemy dyrektorom i nauczycielom szkól partnerskich za udział i współtworzeniu wydarzenia.

Logo PWSW