Dzielimy się Erasmusowym doświadczeniem

27 kwietnia 2022

O tym, że uczelnia „Erasmusem stoi” wiedzą wszyscy studenci i pracownicy uczelni. Wiedzą, bo korzystają z programu, w ramach którego zdobywają bezcenne doświadczenie poza murami PWSW. Stawiając na umiędzynarodowienie, podwyższamy jakość kształcenia, a absolwenci realizujący część programu studiów za granicą podnoszą swoje kwalifikacje, a tym samym i pozycję na rynku pracy. O możliwościach programu, korzyściach płynących z jego realizacji opowiadali podczas konferencji zorganizowanej przez przemyski „Elektronik” dr Sławomir Solecki – prorektor ds. rozwoju i współpracy oraz Aleksandra Oczko – uczelniany koordynator ds. programu Erasmus+.

Konferencja została zorganizowana przez Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. Prof. J. Groszkowskiego (26 kwietnia br., Villa Bolestraszyce), jej tematem przewodnim był „Przemyski elektronik na praktykach zawodowych w Europie”. Nauczyciele i uczniowie szkoły dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie realizacji praktyk zawodowych poza granicami kraju, dla których tło, ale i punkt odniesienia stanowiła część teoretyczna przedstawiająca rolę projektów unijnych w podnoszeniu kompetencji zawodowych uczniów (referował z-ca dyrektora ZSEiO mgr Wiesław Brud). Dyrektor szkoły, mgr Tadeusz Baran, podczas swojego wystąpienia otwierającego konferencję, podkreślał rangę międzynarodowych doświadczeń, wskazując na ich wpływ na rozwój młodych ludzi: „szkoła ma być środowiskiem wspierającym ucznia (…). Jakość jest najważniejsza”.

O jakości kształcenia, odpowiedzialności społecznej, misji uczelni i jej roli w środowisku lokalnym opowiedział uczestnikom konferencji dr Sławomir Solecki – prorektor ds. rozwoju i współpracy PWSW. To m.in. realizowanie programu Erasmus+ przez uczelnię pozwala jej na wypełnianie założonych celów, a wysokie wskaźniki uzyskane w tym zakresie wpłynęły na notę uczelni w rankingu Perspektywy (2021), według którego przemyska uczelnia jest najlepszą uczelnią zawodową na Podkarpaciu. „Chcemy wpływać na sytuację Przemyśla, jego rozwój. Tak jak gospodarzom dzisiejszej konferencji, zależy nam na jak najlepszym wykształceniu młodych ludzi, którzy zostaną tu, w Przemyślu, by wpływać na jego losy, pozwalać mu się rozwijać” – podsumowywał dr Solecki, nawiązując do przemówień dyrekcji szkoły.

O dobrych uczelnianych praktykach w zakresie realizacji programu Erasmus+ opowiedziała uczestnikom spotkania Aleksandra Oczko – koordynator ds. programu Erasmus+ PWSW, absolwentka filologii angielskiej PWSW, ale też Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. Prof. J. Groszkowskiego. Zwracała się zatem do swoich młodszych kolegów, którzy – być może – wstąpią w szeregi studentów naszej uczelni. Oferta dydaktyczna uczelni wzbogacona o możliwość realizacji części studiów za granicą jest konkurencyjna na podkarpackim rynku edukacyjnym.

Nie zabrakło też głosów m.in. o „dobrych praktykach projektowych z funduszy europejskich” (mgr Renata Stefaniak, ekspert funduszy europejskich), ale też prezentacji uczniowskich, które stanowiły swoistą kronikę (albo niekonwencjonalny dziennik) praktyk.
Wymiana doświadczeń zawsze przynosi wymierne korzyści. Uczelniani eksperci dzielą się nimi nie tylko w murach uczelni, chętnie uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez różne środowiska w myśl zasady „rozmawiajmy, pytajmy, pracujmy na rzecz miasta i regionu”.

Tekst i zdjęcia: Ewelina KasperskaLogo PWSW