Dr hab. prof. PWSW Marek Delong – nowym Prorektorem ds. studenckich PWSW

8 stycznia 2019
Dr hab. prof. PWSW Marek Delong – nowym Prorektorem ds. studenckich PWSW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 7 stycznia 2019 roku, Senat Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu wybrał dr. hab. prof. PWSW Marka Delonga na funkcję Prorektora ds. studenckich.

Nowy prorektor, Marek Delong jest doktorem habilitowanym w zakresie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o polityce, członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz profesorem nadzwyczajnym w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Zajmuje się problematyką polskiej myśli politycznej, stosunkami państwo-Kościół, procesami politycznymi zachodzącymi  w Europie Środkowo-Wschodniej oraz problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego. Autor monografii: Recepcja myśli społeczno-politycznej Jana Pawła II w pismach polskiej inteligencji katolickiej w latach 1989-2005, Rzeszów 2009; Republika Słowacji i Rzeczpospolita Polska na drodze do Unii Europejskiej, Rzeszów 2013 (współautor); Konferencja Episkopatu Polski wobec wybranych kwestii politycznych i społecznych w Polsce w latach 1989-2014, Rzeszów 2016; współredaktor prac zbiorowych (głównie z zakresu polityki bezpieczeństwa); autor kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.

Logo PWSW