Dr Elżbieta Dybek – Profesorem Oświaty

28 października 2019

11 października 2019 roku w Kancelarii Premiera w Warszawie, dr Elżbieta Dybek – wykładowca Instytutu Humanistyczno-Artystycznego PWSW w Przemyślu otrzymała tytuł Profesora Oświaty. Tytuł ten jest nadawany na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty za znaczący i uznany dorobek zawodowy.

Logo PWSW