Dostęp do Wirtualnej Uczelni dla nauczycieli akademickich i studentów PWSW w Przemyślu

5 lutego 2021

Zachęcam wszystkich nauczycieli akademickich i studentów do korzystania z Wirtualnej Uczelni PWSW w Przemyślu https://wu11.pwsw.eu/wu

 

Wirtualna Uczelnia jest integralnym elementem systemu informatycznego PWSW w Przemyślu  i korzysta z tej samej bazy danych, dzięki czemu wymiana danych pomiędzy użytkownikami (student, nauczyciel akademicki, administracja uczelni) jest spójna, a dostęp do danych jest natychmiastowy.

 

Po zalogowaniu do „Wirtualnej Uczelni” zarówno nauczyciele akademiccy jak i studenci mają dostęp do własnego profilu, planu zajęć, ocen a także udostępnionych materiałów dydaktycznych.

 

Ponadto, trwają prace nad kolejnymi elementami WU i w zależności od potrzeb pracownicy będą mogli publikować ogłoszenia, które będą widoczne dla studenta na stronie głównej, od razu po zalogowaniu. Zarówno studenci, jak i nauczyciele akademiccy będą mieć dostęp do wbudowanych narzędzi komunikacyjnych które mogą stanowić doskonałe uzupełnienie już dostępnych zdalnych form kształcenia takich jak MS Teams czy eduPortal.

 

 

dr Robert Oliwa

Prorektor właściwy ds. studenckich 

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 

w Przemyślu

Logo PWSW