Dofinansowanie kosztów nauki dla niepełnosprawnych studentów

10 września 2020

W związku z realizacją przez Powiat Przemyski w roku 2020 pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), niepełnosprawni studenci PWSW w Przemyślu mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki.

Wnioski dotyczące dofinansowania mogą składać osoby spełniające poniższe warunki:

  • posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – znacznym lub umiarkowanym,
  • pobierają naukę w szkole wyższej, policealnej, kolegium,
  • zamieszkują na terenie Powiatu Przemyskiego.

Wnioski w powyższej sprawie można składać w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) przygotowanym przez PFRON lub w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu (Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl). Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.pcpr.powiat.przemysl.pl w zakładce „osoby niepełnosprawne”.

Termin składania wniosków w ramach Modułu II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym upływa z dniem 10 października 2020 r. i dotyczy kosztów nauki w semestrze zimowym 2020/2021. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przemyślu lub dzwoniąc pod numer telefonu 16 678 50 54 wew. 130.

Logo PWSW