DODATKOWA REKRUTACJA na rok akademicki 2018/2019

31 lipca 2018

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia w PWSW jest dokonanie elektronicznej rekrutacji, a następnie złożenie przez kandydata odpowiednich dokumentów wymienionych w zakładce Dokumenty.

E – REKRUTACJA

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

 1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji,
 2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji, w odpowiednim Sekretariacie danego Instytutu PWSW prowadzącego nabór na wybrany przez Państwa kierunek.

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez odpowiednie Instytutowe Komisje Rekrutacyjne dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone.

tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie danego Instytutu nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli sporządzaniu listy osób przyjętych na studia.

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych kierunków studiów są dostępne w sekretariatach instytutów:

 • Historia – tel. 16 7355 172
 • Filologia polska – tel. 16 7355 223
 • Politologia – tel. 16 7355 242
 • Socjologia – tel. 16 7355 213
 • Filologia ze specjalnością: lingwistyka stosowana – tel. 16 7355 223
 • Filologia ze specjalnością: filologia angielska – tel. 16 7355 223
 • Stosunki międzynarodowe – tel. 16 7355 242
 • Architektura wnętrz – tel. 16 7355 232
 • Inżynieria środowiska – tel. 16 7355 252
 • Mechatronika – tel. 16 7355 262
 • Bezpieczeństwo i produkcja żywności – tel. 16 7355 252
 • Projektowanie graficzne – tel. 16 7355 232
 • Inżynieria transportu i logistyki – tel. 16 7355 262
 • Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów diety – tel. 16 7355 252 (Nowość!)
 • Informatyka w biznesie – tel. 16 7355 252 (Nowość!)

 

Uczelniany Punkt Rekrutacyjny znajduje się w Pałacu Lubomirskich, na parterze w p. nr 18. Osobą udzielającą pomocy przy elektronicznej rekrutacji jest mgr Wasyl Koziar, tel. 16 735 52 04. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Więcej informacji w zakładce ZASADY REKRUTACJI

 

DODATKOWA REKRUTACJA na rok akademicki 2018/2019
Logo PWSW