Dni Aktywności Zawodowej Studentów i Absolwentów PWSW w Przemyślu

17 maja 2018

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zaprasza na Dni Aktywności Zawodowej Studentów i Absolwentów PWSW w Przemyślu, które odbędą się w dniach 24 – 29 maja 2018 r. na terenie Kampusu PWSW, przy ul. Książąt Lubomirskich.

W programie m.in: seminaria dla szkolnych doradców zawodowych, prelekcje, wykłady, warsztaty dla studentów, Targi Edukacyjne, Targi Pracy.
Szczegółowy program ,,Dni Aktywności Zawodowej Studentów i Absolwentów PWSW w Przemyślu”  do pobrania poniżej.

Do pobrania

Logo PWSW