Dialog Obywatelski o Polsce w Europie – z udziałem Witolda Naturskiego, przedstawiciela Komisji Europejskiej w Polsce

16 kwietnia 2019

Dialog obywatelski o Polsce i Europie – debata z udziałem Witolda Naturskiego, zastępcy dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

„Bardzo merytoryczna dyskusja” – takie opinie można było usłyszeć od uczestników dzisiejszego spotkania poświęconego sprawom Unii Europejskiej. Wzięli w nim udział posłowie, przedstawiciele samorządów i innych instytucji, pracownicy uczelni oraz młodzież akademicka.

Otwierający debatę prorektor PWSW prof. dr hab. Marek Delong przywitał znamienitych gości, wśród których – obok gościa honorowego, a tym samym eksperta debaty Witolda Naturskiego – znaleźli się Bogdan Rzońca – poseł na Sejm RP, Mieczysław Kasprzak – poseł na Sejm RP, Piotr Pilch – wicemarszałek województwa podkarpackiego, Wojciech Bakun – prezydent Przemyśla, Małgorzata Gazdowicz i Monika Różycka  – przemyskie radne, Andrzej Zapałowski  i Robert Bal – przemyscy radni, Jerzy Góralewicz – sekretarz Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele policji i linii kolejowej 102.

Dr Agnieszka Pieniążek, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii, oddała głos dr. Tomaszowi Olejarzowi, politologowi, wykładowcy PWSW, który pełnił funkcje moderatora debaty, doskonale zorientowanego w sprawach Unii Europejskiej, jej wnikliwego obserwatora, który swoimi pytaniami skierował dyskusję na niezwykle ciekawe obszary – czy spór na linii Polska – Unia Europejska ma charakter polityczny? Czy brexit wpłynie na dezintegrację UE, czy też samej Wielkiej Brytanii? Jakie będą jego koszty? Jakie są polskie priorytety w UE?

Na te i wiele innych pytań, w tym również zadawanych przez  audytorium, satysfakcjonująco odpowiadał pan Witold Naturski, zwracając uwagę m.in. na ważny aspekt jedności UE, w której to tkwi prawdziwa siła sojuszu, na porozumienie Polski z Unią Europejską na wszystkich płaszczyznach z wyjątkiem jednej tj. praworządności, formułował ponadto przypuszczenia, poparte własnymi obserwacjami oraz doświadczeniem zdobytym podczas wieloletniej pracy w instytucjach związanych z Unią Europejską, dotyczące przyszłości UE po odejściu ze związku Wielkiej Brytanii.

Ideą przyświecającą debacie, która przyjęła formę „dialogu obywatelskiego” (spotkania o takim charakterze są prowadzone we wszystkich krajach UE) był – poza innymi – jej dydaktyczny  wymiar. Wkrótce, bo 1 maja, obchodzić będziemy piętnastą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ta okoliczność stała się ważnym tłem do prowadzonej dyskusji. Przy tej okazji studenci Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu mogli uzyskać informacje m.in. na temat przebiegu kariery zawodowej w strukturach europejskich, bo kilkunastoletni związek z sojuszem, w tym zatrudnianie przezeń polskich urzędników (doświadczeniem w tej kwestii podzielił się ze słuchaczami nasz Gość), pozwalają na wskazanie pewnych strategii urzędniczej kariery zawodowej. „Unia Europejska jest bardzo atrakcyjnym pracodawcą” – podsumował ten wątek moderator, podsuwając niejako studentom pomysł na przyszłość.

Czeka nas niezwykle emocjonujący maj – unijne święta, unijne wybory… Jakie tendencje zwyciężą? Czy UE po wyborach zachowa swoją spójność..? Z tymi otwartymi pytaniami i nieśmiałymi, bo niepewnymi prognozami pozostawili uczestników spotkania nasz Gość – pan Witold Naturski oraz moderator spotkania – dr Tomasz Olejarz.

tekst Ewelina Kasperska

fot. Damian Kanikuła

 

Logo PWSW