Debata przed II turą wyborów lokalnych na Prezydenta Miasta Przemyśla już za nami

30 października 2018

W PWSW odbyło się już wiele konferencji, niejedno seminarium, czy forum. Tym razem uczelnia stała się miejscem debaty, której uczestnikami byli kandydaci na urząd Prezydenta Miasta Przemyśla: Wojciech Bakun (Kukiz’15) oraz Janusz Hamryszczak (Prawo i Sprawiedliwość). O właściwy przebieg wydarzenia zadbali: Rektor PWSW – dr Paweł Trefler oraz Prorektor ds. rozwoju i współpracy – dr Sławomir Solecki.

Spotkanie podzielone było na trzy części. Podczas pierwszej kandydaci zmierzyli się z pytaniami przygotowanymi przez przedstawicieli uczelni, które dotyczyły planów wobec m.in.: współpracy politycznej w Radzie Miejskiej Przemyśla, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Przemyśla i powiatu przemyskiego, pomysłów na zahamowanie procesu wyludniania się miasta, kwestii rozwoju oświaty i szkolnictwa wyższego w naszym mieście, modelu finansowania sportu młodzieżowego i seniorskiego, problemów infrastruktury komunalnej i transportowej, zagadnienia poprawy usług publicznych dla mieszkańców, pomysłów na zwiększenie wpływów do budżetu miasta i bezpieczeństwa zdrowotnego miasta. Pod koniec tego etapu licznie przybyli mieszkańcy Przemyśla mieli okazję przekazać swoje pytania, zapisując je na specjalnych blankietach. W drugiej części spotkania wylosowano trzy spośród nich, które zadano kandydatom. Brzmiały one następująco: „Czy będzie wyznaczony jakiś dzień w tygodniu, w którym jako prezydent będzie Pan przyjmował mieszkańców?”; „Jaki jest pomysł kandydatów na wykorzystanie obiektu przy stoku narciarskim?”; „Jakie działania będą podejmowane w celu pomocy osobom w podeszłym wieku, w kwestii finansowej, socjalno‑bytowej i opiekuńczej?”. Podczas ostatniego etapu kandydaci otrzymali po pięć minut na wypowiedzi podsumowujące debatę.

Przypominamy, że II tura wyborów odbędzie się 4 listopada br.

 

Justyna Przerwa

 

fot. Kamil Krukiewicz

Logo PWSW