Dbamy o florę i faunę Parku Lubomirskich

5 września 2022

Niejednokrotnie informowaliśmy o pracach prowadzonych w Parku Lubomirskich, który znajduje się pod uczelnianą pieczą. Regularnie przeprowadzany jest przegląd szaty roślinnej, usuwane są gałęzie i drzewa, których stan zagraża bezpieczeństwu spacerowiczów, sadzone są nowe rośliny, odtwarzana jest flora z okresu świetności tego miejsca, czyli czasu zakładania parku i budowy pałacu. Ale to nie wszystko.

Równie ważna jest fauna tego miejsca. Zadomowiły się tu bowiem różne gatunki ptaków, wśród których są uwielbiane przez najmłodszych i dokarmiane przez nich (oraz studentów!) kaczki. W stawie zaś roi się od ryb… i tu pojawił się problem. Okazało się bowiem, że w ostatnim czasie jest ich za dużo. Dlatego władze uczelni zwróciły się z prośbą do Polskiego Związku Wędkarskiego (Okręg w Przemyślu) o odłów ryb ze względu na niewspółmiernie dużą względem powierzchni stawu populację ryb, a tym samym niekorzystne dla ich bytowania warunki sanitarne.

W ubiegłym tygodniu przeprowadzona została akcja odławiania ryb. Po każdym z takich odłowów (akacja trwała kilka dni) wyłowione gatunki w komfortowych warunkach przewożone były do łowiska „no kill” w Hermanowicach, gdzie mają lepsze, bo przede wszystkim większe warunki do bytowania. Wśród odłowionych ryb znalazły się m.in. karp ważący ok. 13,5 kg oraz amur o wadze ok. 7 kg. Odłowieniu nie podlegała populacja karasia ozdobnego.

W Parku Lubomirskich ma być nie tylko pięknie, ale też bezpiecznie, a każdy jego mieszkaniec powinien mieć komfortowe warunki bytowania.

Tekst: Ewelina Kasperska
Zdjęcia: Hanna Fleszar

Logo PWSW