Cykl wirtualnych wykładów otwartych w ramach Collegium Carpathicum

5 lutego 2021

W tym miesiącu zapraszamy studentów, nauczycieli akademickich PWSW oraz mieszkańców Podkarpacia, na cykl wirtualnych wykładów otwartych w ramach współpracy edukacyjnej i naukowej uczelni państw regionu Karpat, dofinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Collegium Carpathicum.

 

W 2018 r. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu została jednym z partnerów wdrażających międzynarodowy projekt edukacyjny „Collegium Carpaticum”, realizowany w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, polegający na wymianie wykładowców w ramach sieci uniwersytetów funkcjonujących w państwach karpackich. W grupie partnerów znalazły się wiodące uczelnie zlokalizowane w Karpatach lub szczycące się znaczącym dorobkiem naukowo-badawczym, ogniskującym się na problematyce karpackiej z Węgier, Rumunii, Ukrainy, Czech, Słowacji i Polski.

 

Krystalizujący się region karpacki daje nowe pole do rozwoju współpracy państw środkowoeuropejskich. Oprócz dwóch uczelni z Polski: Uniwersytetu Warszawskiego – Studium Europy Wschodniej, które jest koordynatorem projektu oraz naszej Uczelni, w konsorcjum uczelni karpackich zaangażowany jest również Przykarpacki Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano‑Frankiwsku, Uniwersytet Preszowski, Uniwersytet Ostrawski, Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie, a także Katolicki Uniwersytet Petera Pazmanya w Budapeszcie.

 

W latach 2018-2019 w ramach Collegium Carpathicum gościło w PWSW sześcioro wykładowców z uczelni karpackich, a wyjechały z wykładami cztery przedstawicielki kadry naukowo-dydaktycznej naszej Uczelni.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wieloaspektową tematyką karpacką na bardzo interesujące wykłady w języku angielskim. W rozpoczynającej się w tym miesiącu sesji ponad dwudziestu e‑wykładów weźmie udział pięcioro wykładowców reprezentujących Przemyśl.

 

Szczegóły dotyczące poszczególnych wykładów dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce COLLEGIUM CARPATHICUM.

Logo PWSW