Cyberprzemoc i zagrożenia związane z używkami – kolejne szkolenia profilaktyczne w PWSW

28 kwietnia 2019

W czwartek, 25 kwietnia br. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyły się kolejne szkolenia profilaktyczne, współorganizowane z Komendą Miejską Policji w Przemyślu. Cykl szkoleń skierowany było do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem pierwszego szkolenia, zatytułowanego „Cyberprzemoc” było pokazanie uczestnikom jak przeciwdziałać zagrożeniom związanym z przemocą w sieci. Z kolei szkolenie zatytułowane „Zagrożenia dzieci i młodzieży używkami i środkami psychoaktywnymi” miało na celu ukazanie nauczycielom niebezpieczeństw związanych z używkami takimi jak narkotyki, dopalacze i inne substancje psychoaktywne, jak również ukazanie technik kamuflażu stosowanych przez uczniów w celu kontaktu z dealerem, używania środków odurzających i unaocznienie żargonu (języka narkomanów).

 

Marcin Sowiński

 

fot. Marcin Sowiński

Logo PWSW