Co sprzyja rozwojowi terenów przygranicznych? – wykład prof. Antoniego Stascha w PWSW

15 października 2018

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu serdecznie zaprasza na Spotkanie- wykład z prof. Antonim Staschem Przewodniczącym Rady Naukowej Europejskiego Klubu Biznesu w Niemczech na temat Przesłanki rozwoju terenów przygranicznych na podstawie doświadczeń europejskich.

Po wykładzie Pan Artur Jurgielewicz przedstawi prezentację pt. innowacje w bankowości.

Podczas spotkania Pan Damian Nowak (Google internetowe rewolucje) opowie jak prowadzić działania promocyjne w internecie z głową, czyli tak żeby przynosiły efekty.

16 października 2018r.o godz. 13:00 w Auli PWSW w Przemyślu.

(Kolegium Wschodnie, ul. Książąt Lubomirskich 4). Po wykładzie odbędzie się dyskusja na temat wykładu.

Co sprzyja rozwojowi terenów przygranicznych? – wykład prof. Antoniego Stascha w PWSW
Logo PWSW