Co sprzyja rozwojowi terenów przygranicznych? – wykład prof. Antoniego Stascha w PWSW

17 października 2018

Rozwój terenów przygranicznych był przedmiotem wydarzenia zorganizowanego 16 października br. w PWSW w Przemyślu wspólnie z przemyskim oddziałem Banku PEKAO S.A..

Wykładowców i zaproszonych gości – a wśród nich władze miejskie i przedsiębiorców – oraz pozostałych słuchaczy przywitał rektor PWSW dr Paweł Trefler. Gościem specjalnym był prof. dr hab. Antoni Stasch, Rektor Europejskiej Akademii Technologii i Zarządzania w Odheim, w kraju związkowym Badenia –Wirtembergia. Profesor, który wywodzi się z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest obecnie również przewodniczącym Rady Naukowej Europejskiego Klubu Biznesu w Odheim – organizacji konsultacyjnej akredytowanej przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ. Wygłosił on wykład wiodący pt. „Przesłanki rozwoju terenów przygranicznych na podstawie doświadczeń europejskich”. Rolę moderatora pełnił prof. dr hab. Antoni Magdoń, Doradca Prezesa Zarządu Banku PEKAO S.A. oraz Ambasador Lubelskiego Klubu Biznesu. Artur Jurgielewicz – Dyrektor Biura Akceptacji Kart Banku PEKAO S.A. zaprezentował innowacje w bankowości, natomiast Damian Nowak – z projektu „Google internetowe rewolucje” pokazał, jak prowadzić działania promocyjne w Internecie, by były one skuteczne.

Nie jest rzeczą prostą przedstawić w wielkim skrócie zawartość bardzo merytorycznego, pełnego danych liczbowych i przykładów, wykładu prof. Stascha. Można natomiast pokusić się o przybliżenie jego najistotniejszych tez oraz praktycznych wskazówek, których udzielił przedsiębiorcom i studentom. A są to, m.in.: potrzeba otwarcia regionów wschodnich na współpracę międzynarodową oraz podpatrywanie innych krajów, bogatszych w doświadczenia (profesor przywołał tu przykłady Bawarii i Badenii-Widrtembergii, które do lat 60. XX w. były najbiedniejszymi regionami Niemiec); aktywność w poszukiwaniu miast partnerskich (przykład Łodzi i Poznania, które dzięki partnerstwu z bogatymi niemieckimi miastami ściągnęły do siebie renomowane firmy); szersze korzystanie z programów europejskich (Polska ma tu szansę, jakiej nie mają inne kraje, gdyż dostaje nawet 85 % dofinansowania z funduszy UE) oraz np. ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Profesor zauważył, że kraje czy obszary, które dokonały znacznego postępu gospodarczego, zawdzięczają go głównie rozwojowi i transferom technologii – zwłaszcza informatycznych. Następna sprawa to stawianie na pozyskiwanie czystej energii, głównie wykorzystywanie energii słonecznej (przykład niemieckiego Fryburga oraz Australii, gdzie ze zmagazynowanej energii słonecznej może korzystać przez 30 dni 30 tysięcy ludzi). Zaznaczył również, że wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii patentów; jesteśmy na bardzo odległej pozycji w stosunku do innych krajów. – Polacy nie są przyzwyczajenie do patentowania – stwierdził. Dla studentów profesor miał następującą radę: „Studiujcie na poziomie licencjackim w kraju, a potem korzystając z programu ERASMUS +, szukajcie swojej edukacyjnej szansy za granicą”. Wyraził chęć wsparcia i osobistego pilotowania zainteresowanych, którzy podejmą takie wyzwanie. Profesor wspomniał również o Programie Zrównoważonego Rozwoju Europy, który został wdrożony w celu powstrzymania odpływu kapitału ludzkiego, z którym to problemem boryka się wiele krajów. Prof. Stasch zachęcał do odwagi w poszukiwaniu rozwiązań dla rozwoju przedsiębiorczości, przywołując przykład Billa Gates’a, który zbudował swoje imperium nie dysponując wcale wielkim kapitałem, lecz tworząc holding firm informatycznych.

Reprezentujący Lubelski Klub Biznesu (zrzesza on ok.300 firm – od dużych po mikroprzedsiębiorstwa) prof. Antoni Magdoń przybliżył zebranym profil klubu, który prowadzi działalność informacyjną i komercyjną. Zachęcał do tworzenia tego typu formacji, co jego zdaniem ma głęboki sens. Stwierdził, że  już widoczne są dla przedsiębiorców efekty informacyjnej i edukacyjnej działalności  klubu oraz organizowanych przezeń wyjazdów zagranicznych.

Tu dr Paweł Trefler wyraził nadzieję, że i w Przemyślu powstanie taki klub, który pomoże w zjednoczeniu przedsiębiorców mówiąc „Moim marzeniem jest współpraca w trójkącie: biznes-media-samorząd. Może uda nam się wypracować wyższą formę rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego Przemyśla, taką mam ideę”.

Artur Jurgielewicz omawiając innowacyjne rozwiązania wdrażane w bankowości, szczególnie przez bank PEKAO S.A., skoncentrował się na „Cyfrowej transformacji społeczeństwa” – taki właśnie był tytuł jego wystąpienia. Przedstawił głównie dynamiczny rozwój form płatności bezgotówkowych w dobie powszechnego dostępu do aplikacji mobilnych oraz coraz to doskonalsze rodzaje kart płatniczych.

Prezentujący program „Google internetowe rewolucje” Damian Nowak omówił bardzo szczegółowo i wyczerpująco cechy dobrej strony internetowej, jaką powinna mieć firma, aby zaistnieć w świadomości konsumentów i nie zginąć w natłoku innych konkurencyjnych propozycji. Zauważył on, że Przemyśl jest pod względem tworzenia takich stron najsłabszym ogniwem na Podkarpaciu. Powinniśmy tę uwagę potraktować jako bodziec do wykazania się większą kreatywnością w tej dziedzinie.

 

* * *

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu serdeczne dziękuje Pani Danucie Dudek – Dyrektorowi Przemyskiego Oddziału Banku Pekao S.A. za współorganizację oraz wsparcie wydarzenia.

 

Barbara Sykała

 

fot. Taras Iszczyk

 

 

Logo PWSW