Certyfikaty i nagrody dla najlepszych w C++

28 lutego 2019

Uroczystym wręczeniem certyfikatów oraz nagród i wyróżnień najlepszym uczestnikom, zakończył się zimowy kurs ” Algorytmiki i programowania w C++”, zorganizowany przez PWSW  dla młodzieży szkół średnich, podczas minionych ferii zimowych. Poprowadził go wybitny krakowski specjalista, znakomity dydaktyk – dr Andrzej Dyrek.

Obecny podczas uroczystości dr Sławomir Solecki, prorektor ds. Rozwoju i Współpracy PWSW, pogratulował uzdolnionej młodzieży, a także opowiedział o utworzonym właśnie w PWSW kierunku Informatyka w biznesie, który daje młodzieży zainteresowanej informatyką oraz programowaniem szansę studiowania wymarzonego kierunku, bez konieczności kosztownego wyjazdu do dużego miasta. Wspomniał też, że jesienią uczelnia planuje kolejną edycję kursu programowania.

Prowadzący został  uhonorowany pięknym ceramicznym medalem z wizerunkiem Pałacu Lubomirskich. Dr Dyrek docenił zapał do nauki i poziom  wiedzy uczestników, twierdząc, że niczym nie ustępują swoim rówieśnikom z większych ośrodków miejskich. Zadeklarował również chęć prowadzenia kolejnych edycji kursu.

 

Barbara Sykała

 

fot. Damian Kanikuła

Logo PWSW