Centrum Symulacji Medycznej

Czym jest Centrum?

1 października 2021 r. rozpoczęło funkcjonowanie Centrum Symulacji Medycznej (CSM) PWSW w Przemyślu. Jego oficjalne otwarcie nastąpiło 30 listopada 2021 r. Centrum to jednostka w ramach uczelnianego Zakładu Pielęgniarstwa, na którą składają się sale ulokowane na dwóch piętrach wyremontowanego Kolegium Wschodniego. Są to pracownie wyposażone w symulatory i modele dydaktyczne, różnego rodzaju trenażery i fantomy, dzięki którym studenci pielęgniarstwa mogą doskonalić swoje umiejętności w niemalże „prawdziwych” warunkach. Dzięki takiemu zapleczu kształcimy lepiej, efektywniej, a absolwenci pielęgniarstwa, którzy opuszczą mury uczelni będą praktycznie przygotowani do wykonywania swojego zawodu.

Warto wspomnieć o kosztach

Warto wspomnieć, że Centrum Symulacji Medycznej to olbrzymia inwestycja, bo opiewa na kwotę 4 milionów złotych. I chcemy też tym miejscem się dzielić, bo – jak zapowiedziała podczas uroczystości otwarcia Centrum profesor Edyta Guty, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa – planowane są konsultacje dla osób z zewnątrz, które opiekują się ludźmi starszymi, chorymi. Na pewno więc zakupiony sprzęt będzie materiałem dydaktycznym wykorzystywanym podczas różnych akcji edukacyjnych dla mieszkańców zarówno miasta, jak i regionu.

Wyposażenie

Wyposażenie CSM jest zgodne z Uchwałą nr 96/V/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie zaleceń dotyczących sposobu realizacji programu kształcenia w zakresie standardu wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarskich i położniczych. Przewidziano w nim prowadzenie zajęć w warunkach symulowanych niskiej, pośredniej i wysokiej wierności, zgodnie z zapisami Uchwały nr 103/IV/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Centrach Symulacji Medycznej w wielo- i monoprofilowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo.

Sale

W strukturze CSM znajdują się:

 • 4 pracownie umiejętności pielęgniarskich, w których odbywają się zajęcia z podstaw pielęgniarstwa w ramach symulacji niskiej i pośredniej wierności, a także z pielęgniarstw specjalistycznych. W każdej  z pracowni wydzielono salę diagnostyczno-zabiegową oraz salę łóżkową;
Centrum Symulacji Medycznej

 

Centrum Symulacji Medycznej

 

Centrum Symulacji Medycznej
 • pracownia badań fizykalnych/ratownictwa medycznego – tutaj realizowane są zajęcia laboratoryjne z badań fizykalnych oraz podstaw ratownictwa medycznego;
Centrum Symulacji Medycznej
 • sala Wysokiej Wierności Osoby Dorosłej, gdzie realizowane są zajęcia z symulacji wysokiej wierności z pielęgniarstwa w stanach zagrożenia życia, pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarstwa neurologicznego, badań fizykalnych, podstaw ratownictwa medycznego;
Centrum Symulacji Medycznej
 • pomieszczenie kontrolne – obejmuje ono podgląd przez lustra weneckie na Salę Wysokiej Wierności  Osoby Dorosłej oraz Salę Pediatryczną ze stanowiskiem wysokiej wierności noworodka, daje możliwość podglądu z monitoringu z CSM;
Centrum Symulacji Medycznej
 • sala Pediatryczna ze stanowiskiem wysokiej wierności osoby noworodka – tutaj realizowane są zajęcia z symulacji niskiej, pośredniej i wysokiej wierności, z zakresu umiejętności praktycznych dotyczących noworodka, niemowlęcia, 5-latka – w ramach podstaw pielęgniarstwa, pielęgniarstwa pediatrycznego, badań fizykalnych, podstaw ratownictwa medycznego;
Centrum Symulacji Medycznej
 • sala do debriefingu – służy do pre- i debriefingu po zajęciach w formie symulacji pośredniej i wysokiej wierności;
Centrum Symulacji Medycznej
 • sala Oddziału Położniczego/Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć – w semestrze zimowym jest wykorzystywana do nabywania umiejętności praktycznych w ramach procedur realizowanych na oddziale położniczo-ginekologicznym, z kolei w semestrze letnim jest wykorzystywana do nabywania umiejętności praktycznych w ramach procedur w stanach zagrożenia życia,
Centrum Symulacji Medycznej
 • Pokój domowy osoby starszej – sala w 100% zbliżona do warunków rzeczywistych, jest wykorzystywana do realizacji zajęć w ramach symulacji pośredniej i wysokiej wierności z pielęgniarstwa geriatrycznego, pielęgniarstwa opieki długoterminowej, podstaw rehabilitacji;
Centrum Symulacji Medycznej
 • Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej – sala odzwierciedla gabinet zabiegowy Podstawowej Opieki Zdrowotnej – jest wykorzystywany do realizacji zajęć w ramach symulacji pośredniej wierności z podstawowej opieki zdrowotnej.
Centrum Symulacji Medycznej

 

Dodatkowo każda z pracowni umiejętności pielęgniarskich jest sprofilowana pod kątem pielęgniarstwa specjalistycznego;

 • 1 – S. – pielęgniarstwo chirurgiczne, opieki paliatywnej ,
 • 2 – S. – pielęgniarstwo psychiatryczne,
 • 3 – S. – pielęgniarstwo internistyczne,
 • 4 – S. – pielęgniarstwo geriatryczne, neurologiczne, podstawy rehabilitacji.

      W czterech salach CSM jest możliwość jednoczasowego przeprowadzenia egzaminu OSCE ze względu na zastosowanie w nich podglądu przez lustro weneckie oraz omonitorowanie sprzętem audio-wideo.

 

Centrum Symulacji Medycznej
Logo PWSW