Byliśmy uczestnikami debaty o społeczno-kulturowych zagrożeniach i wyzwaniach bezpieczeństwa i obronności

5 grudnia 2019

[…]

W dwudniowej konferencji, jaka odbyła się w dniach 25.-26. listopada br. w budynku Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej przy Al. Powstańców Warszawy 10, wzięło czynny udział prawie osiemdziesięciu ekspertów wojskowych i cywilnych z siedmiu krajów europejskich, których wystąpienia i dyskusje były transmitowane na żywo w Internecie. Obradom towarzyszyły prezentacje uzbrojenia i sprzętu oraz pokazy pirotechniczne przeprowadzone przez wojsko, Straż Graniczną, Służbę Celną oraz Straż Ochrony Lotniska działające w podrzeszowskim porcie lotniczym. W trakcie konferencji dyskutowano m.in. o bieżącej sytuacji geopolitycznej, aktualnych zagrożeniach militarnych w Europie, aktualnej kondycji NATO, polityce bezpieczeństwa i doktrynach obronnych USA, Chin, Rosji, Polski i innych krajów europejskich biorących udział w konferencji, o kwestiach cyberbezpieczeństwa, a także o zagrożeniach i wyzwaniach dla ładu międzynarodowego, bezpieczeństwa i rozwoju państw, ochrony ludności i życia jednostki wynikających z dynamiki rozwoju technologiczno-cywilizacyjnego, nierówności w dostępie do surowców energetycznych, procesów demograficznych i migracyjnych, niewydolności dotychczasowych infrastruktur ochronnych oraz ich podatności na destabilizację i zniszczenie. Dyskusje uświadomiły uczestnikom i słuchaczom istnienie istotnych rozbieżności w percepcji i ocenie omawianych zjawisk z perspektywy poszczególnych krajów. Konfrontując często przeciwstawne opinie w toku dyskusji poszukiwano rozwiązań akceptowalnych dla wszystkich interesariuszy zarówno na płaszczyźnie dyplomacji, międzynarodowych uzgodnień i rozwoju partnerstwa, jak i na płaszczyźnie działań organizacyjno-administracyjnych, badawczo-innowacyjnych, inwestycyjno-infrastrukturalnych oraz edukacyjno-kulturalnych. Obok celów stricte naukowych i edukacyjnych rzeszowska konferencja o bezpieczeństwie, którą honorowym patronatem objęli m.in. Senat RP, Komisja Europejska, Polska Akademia Nauk, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Komendant Podkarpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz Prezydent Miasta Rzeszowa, miała w zamierzeniu posłużyć również promocji Polski i Podkarpacia jako przestrzeni bezpiecznej dla życia i biznesu oraz wzmocnić transgraniczną współpracę na rzecz bezpieczeństwa i pokoju w Europie Środkowo-Wschodniej. Ta pożyteczna inicjatywa nie byłaby możliwa bez organizacyjnego zaangażowania sił zbrojnych, Zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę w podrzeszowskim Porcie Lotniczym, a także bez finansowego wsparcia ze strony Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz firm rozumiejących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu: Huty Stalowa Wola S.A., Hensfort, Hertz Systems, e-Detektywi i InterBit, którym należą się serdeczne podziękowania.

Tekst: DZIEJE SIĘ NA PODKARPACIU https://bit.ly/2OQCUMX
Zdjęcia: Adam Lampart
Logo PWSW