Informacje o koordynatorze

 Pełnomocnik Rektora ds. OzN

inż. Anita Gałęza

tel. 16 7355122

e-mail: niepelnosprawni@pwsw.eu

 

Koordynator ds. OzN

mgr Patrycja Bereś

tel. 16 7355208

e-mail: niepelnosprawni@pwsw.eu

 

Logo PWSW