Bezpłatne kursy języka polskiego dla cudzoziemców!

23 września 2019

Instytut Humanistyczny PWSW serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych cudzoziemców na bezpłatne kursy języka polskiego, które rozpoczną się już w październiku!

Jedyny warunek to ukończone 18 lat.

 

Oferujemy kursy w następującym wymiarze godzin:

30 godzin  − zajęcia w soboty w Przemyślu,

30 godzin – zajęcia w soboty w Rzeszowie,

60 godzin – zajęcia dwa razy w tygodniu (w dniach od pn. do pt.)
w Przemyślu.

 

Zajęcia prowadzone będą na poziomach podstawowym i średniozaawansowanym. Po zakończeniu kursu istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikatowego bez wnoszenia opłat.

 

Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat Instytutu Humanistycznego

tel. (16) 735 52 23

e-mail: polonistyka@pwsw.pl

 

ul. Książąt Lubomirskich 4

Kolegium Wschodnie

pokój 110A

 

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

 

Logo PWSW