Akcja krwiodawstwa w PWSW

20 marca 2018

Uczelniana Rada Samorządu Studentów PWSW, jak co roku, zorganizowała akcję krwiodawstwa (14-15 marca 2018). Tegoroczną edycję poprzedziła prelekcja propagująca oddawanie krwi wśród studentów. Spotkanie poprowadził Pan Zdzisław Wójcik – prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Płomyk” przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu, odznaczony odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Opowiedział on młodzieży o swoich niezobowiązujących początkach oddawania krwi i o tym, jak później przerodziło się to w regularną (już 39-letnią) misję, w trakcie której z zaangażowaniem propaguje krwiodawstwo, a także zakłada kolejne Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK (obecny dorobek to 107 klubów).

Pan Zdzisław Wójcik opowiedział szczegółowo o tym, jak wygląda przygotowanie, jakie  dokumenty i badania są potrzebne, aż po samo oddanie krwi.

Dlaczego niezbędne są takie akcje? – ponieważ krwi nadal nie można „wyprodukować”. Jej jedynym źródłem niezmiennie pozostaje inny człowiek.

W Polsce krwiodawcy oddają krew dobrowolnie i bezpłatnie na potrzeby publicznej służby krwi. Ten system zaopatrywania w krew jest oparty na poświęceniu około 600 tys. ludzi i  działa on w głównej mierze dzięki dobrej woli i chęci niesienia pomocy innym.

Oddawanie krwi jest bezpieczne, ponieważ do pobierania krwi i próbek do badań stosuje się wyłącznie sprzęt jednorazowego użytku;  nie powoduje ono żadnych efektów ubocznych ani uzależnienia.

Jednorazowo można oddać – 450 ml krwi, oddana ilość zostanie w organizmie uzupełniona;  krew w organizmie podlega ciągłej odnowie i wymianie. Z wrażeń studentów, którzy już oddawali krew, przebija ogromna satysfakcja z możliwości ratowania ludzi w potrzebie. Niezaprzeczalnie ratowanie czyjegoś życia jest najwyższą społeczną wartością.

 

Fotografie i tekst: Tomasz Bielański

Logo PWSW