AKCJA KRWIODAWSTWA W PWSW

19 maja 2021

W imieniu Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelinek” oraz Samorządu Studenckiego PWSW zachęcamy do udziału w Akcji Krwiodawstwa koordynowanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie (we współpracy z PCK Przemyśl).

Akcja odbędzie się 21 maja br. w godzinach 9:00-12:00 (każdy zarejestrowany do godziny 12:00 będzie mógł oddać krew). Do rejestracji i poboru zapraszamy do Kolegium Technicznego PWSW (ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E).

  • prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości

 

AKCJA KRWIODAWSTWA W PWSW
Logo PWSW