I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

18 kwietnia 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

oraz współorganizatorzy

Zakład Socjologii Edukacji Uniwersytetu Wrocławskiego

Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie (Ukraina)

Instytut Wojskowy Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)

Ługański Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)

mają zaszczyt zaprosić na

 

I Międzynarodową Konferencję Naukową

na temat 

(Nie)bezpieczeństwo społeczne w warunkach głębokich zmian w Europie Środkowo-Wschodniej

10−11 czerwca 2019 roku

Przemyśl, Pałac Lubomirskich

 

Dzisiaj, jak nigdy dotąd, ludzka egzystencja wystawiona jest na działanie wielu zagrożeń. Ulrich Beck nazwał ten fenomen społeczeństwem ryzyka, natomiast Anthony Giddens wskazywał na znaczenie bezpieczeństwa ontologicznego w doświadczeniu jednostkowym i zbiorowym. Brak stabilności ekonomicznej, politycznej, społecznej jest ze wszech miar dotkliwy i zaburza poczucie bezpieczeństwa na wielu poziomach życia. Ryzyka i zagrożenia są nader widoczne w przestrzeni państw postkomunistycznych, które przeszły, bądź przechodzą, transformację i zostały jednocześnie poddane oddziaływaniu niejednorodnych sił globalizacyjnych. Zmiany wywołane przebudową stosunków ekonomicznych, społecznych, politycznych sprawiły, że społeczeństwa te są par excellence społeczeństwami ryzyka. Następuje w nich multiplikacja ryzyka ekonomicznego, osobistego, technologicznego, społecznego, zdrowotnego, ekologicznego. Dodatkowo, w tej części regionu, pojawia się niebezpieczeństwo zagrażające integralności państwa, co obecnie ma miejsce na Ukrainie. Widmo wojny, inwazji obcych wojsk czy ataku terrorystycznego, stanowi realne zagrożenie i podkopuje społeczne zaufanie w przyszłość zarówno w wymiarze jednostkowym, jak też zbiorowym.

Organizowana konferencja ma na celu zdiagnozowanie i opis współczesnych zagrożeń, jakie występują wśród mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej.  W zakresie poruszanych problemów znajdują się:

 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Brak stabilności politycznej
 • Konflikty społeczne
 • Zagrożenia związane z nowymi technologiami
 • Patologia społeczna
 • Konflikty militarne i ich skutki
 • Trauma (post)transformacyjna
 • Konflikty graniczne
 • Dezinformacja
 • Nielegalna migracja

Wymienione zagrożenia nie wyczerpują całej problematyki społecznych niebezpieczeństw, na jakie jest dzisiaj narażona jednostka i zbiorowości społeczne. Oczekujemy, że dzięki Państwa zgłoszeniom uzupełnimy listę problemów, nad którymi należy się zastanowić i poddać je refleksji.

 

Rada Naukowa

 

Prof. dr hab. Janusz Majcherek, Uniwersytet Pedagogiczny

Prof. dr hab. Jan Draus, PWSW w Przemyślu

Dr Paweł Trefler, Rektor PWSW w Przemyślu

Dr hab. Marian Niezgoda, prof. PWSW w Przemyślu

Dr hab. Marek Delong, prof. PWSW w Przemyślu

Dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. Uniwersytet Pedagogiczny

Dr hab. Teresa Zbyrad, prof. Uniwersytet Pedagogiczny

Dr hab. Lena Bocharova, prof. Uniwersytet Pedagogiczny

Dr hab. Piotr Długosz, Uniwersytet Pedagogiczny

Prof. dr hab. Leonid Vakhovsky, Ługański Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)

Prof. dr hab. Liudmyla Shtefan, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skoworody w Charkowie (Ukraina)

Prof. dr hab. Rezvan Oksana, Charkowski Narodowy Uniwersytet Gospodarki Miejskiej im. O.M.Beketowa (Ukraina)

Prof. dr hab. Lidia Kajdalova, Narodowy Uniwersytet Farmaceutyczny w Charkowie (Ukraina)

Prof. dr hab. Andrii Kucheriavyi, Instytut Wojskowy Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)

Prof. dr doc. Swietlana Kogut, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie (Ukraina)

Prof. dr doc. Anna Shydelko, Lwowski Państwowy Uniwersytet Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy (Ukraina)

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Agnieszka Pieniążek, PWSW w Przemyślu – Przewodnicząca

Dr Paulina Szeląg, PWSW w Przemyślu

Dr Anna Karnat, Uniwersytet Pedagogiczny

Dr Janusz Hamryszczak, PWSW w Przemyślu

Dr Tomasz Olejarz, PWSW w Przemyślu

Dr Marek Ruba, PWSW w Przemyślu

 

 

 

STRONA KONFERENCJI:

http://ismip.pwsw.pl/2019/02/13/i-miedzynarodowa-konferencje-naukowa-niebezpieczenstwo-spoleczne-w-warunkach-glebokich-zmian-w-europie-srodkowo-wschodniej

kONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

e-mail: bezpieczenstwo2019@pwsw.pl

Dr Agnieszka Pieniążek, PWSW w Przemyślu, e-mail: agnieszka.pieniazek@gmail.com, tel. 695 721 091

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmYLFO5NFg_0gZxeBP4yEJjDsDINe7oohZT6Jdt1vvaNizbA/viewform

INFORMACJIE ORGANIZACYJNE

WAŻNE TERMINY

 • do 30.04.2019 r.  przesłanie karty zgłoszenia wraz tytułem referatu i krótkim abstraktem
 • do 30.04.2019 r. informacja o akceptacji zgłoszonych tematów wystąpień
 • do 15.05.2019 r. wniesienie opłaty konferencyjnej w formie przelewu na konto:
  76 1050 1562 1000 0090 3055 9794 tytułem: „KONFERENCJA (Nie)bezpieczeństwo 2019”
 • do 25.05.2019 r. – przesłanie uczestnikom programu konferencji.

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

 • OPŁATA KONFERENCYJNA 250 ZŁ
 • DLA DOKTORANTÓW  200 ZŁ
 • DLA Uczestników z Ukrainy i Białorusi 150 zł

 

 

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy wyżywienie, bufet kawowy, materiały konferencyjne.

Referaty zostaną wydane po pozytywnych recenzjach w monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, które znajduje się na liście MNiSW.

 

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów podróży i noclegów w hotelach. Uczelnia dysponuje ograniczoną bazą noclegową, zainteresowanych noclegiem w kampusie PWSW odsyłamy do szczegółowych informacji na stronach:

 

UWAGA!

We wtorek 11.06.2019 r. jest planowana wycieczka do Lwowa.

Koszt udziału w wycieczce, około 80 zł. Organizacja wycieczki uzależniona jest od liczby chętnych. Wstępnie wyjazd jest planowany na 7 rano i powrót o 21 do Przemyśla.

Do pobrania

Logo PWSW