REKRUTACJA na rok akademicki 2018/2019 ruszyła

4 czerwca 2018

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia w PWSW jest dokonanie elektronicznej rekrutacji, a następnie złożenie przez kandydata odpowiednich dokumentów wymienionych w zakładce Dokumenty.

E – REKRUTACJA

I ETAP REKRUTACJI JEST DWUSTOPNIOWY:

 1. rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji,
 2. złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rejestracji, w odpowiednim Sekretariacie danego Instytutu PWSW prowadzącego nabór na wybrany przez Państwa kierunek.

II ETAP REKRUTACJI:

Kwalifikowanie przez odpowiednie Instytutowe Komisje Rekrutacyjne dokumentów kandydatów na I rok studiów.

Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia p. 1 i 2 (porównaj I Etap rekrutacji), w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone.

tj.:

Kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Sekretariacie danego Instytutu nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji → czyli sporządzaniu listy osób przyjętych na studia.

Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych kierunków studiów są dostępne w sekretariatach instytutów:

 • historia – tel. 16 7355 174,
 • filologia polska -tel. 16 7355 223,
 • politologia – tel. 16 7355 242,
 • socjologia – tel. 16 7355 213,
 • filologia ze specjalnością: lingwistyka stosowana – tel. 16 7355 223,
 • filologia ze specjalnością: filologia angielska – tel. 16 7355 223,
 • stosunki międzynarodowe – tel. 16 7355 242,
 • architektura wnętrz – tel. 16 7355 232,
 • inżynieria środowiska – tel. 16 7355 252.
 • mechatronika – tel. 16 7355 262,
 • bezpieczeństwo i produkcja żywności – tel. 16 7355 252,
 • projektowanie graficzne – tel. 16 7355 232
 • inżynieria transportu i logistyki – tel. 16 7355 262.

Więcej informacji w zakładce ZASADY REKRUTACJI

REKRUTACJA na rok akademicki 2018/2019 ruszyła

Logo PWSW