Pamiętamy o Katyniu. Pamiętamy o Smoleńsku

10 kwietnia 2018

10 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00 społeczność akademicka Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, przedstawiciele lokalnych instytucji, delegacja z Przedszkola im. Marii Montessori, mieszkańcy Przemyśla spotkali się pod pomnikiem na terenie Parku Lubomirskich, by uczcić pamięć o tragicznych wydarzeniach z lat 1940 i 2010.

Jak podkreślał w swoim przemówieniu Rektor PWSW dr Paweł Trefler, głównym powodem spotkania jest oddanie czci polskim oficerom, podoficerom oraz szeregowym Wojska Polskiego, w tym naukowcom, lekarzom, inżynierom, prawnikom, nauczycielom, którzy 77 lat temu zginęli z rąk komunistów. To właśnie na uroczyste obchody 70. rocznicy tego wydarzenia w 2010 roku wybrała się delegacja z Polski z parą prezydencką Lechem i Marią Kaczyńskimi na czele. 10 kwietnia 2010 roku historia zatoczyła tragiczne koło. W drodze na uroczystości katyńskie zginął m.in. prof. Janusz Kurtyka, prezes IPN, wykładowca i dyrektor Instytutu Historii PWSW. Wspólną modlitwę „Ojcze Nasz” zainicjował ksiądz prałat dr Wojciech Pac.

Kwiaty pod pomnikiem złożyła delegacja PWSW – dr Paweł Trefler – rektor, dr Sławomir Solecki – prorektor ds. współpracy i rozwoju, prof. PWSW dr hab. Barbara Lulek – prorektor ds. kształcenia; dr Janusz Hamryszczak – Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, oraz delegacja dzieci wraz z nauczycielkami z bakończyckiego Przedszkola im. Marii Montessori.

Logo PWSW