Dyplomy 2017

22 marca 2018
Dyplomy 2017

Instytut Sztuk Projektowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu wraz z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu oraz Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego i zapraszają 24 marca 2018 roku na otwarcie wystawy DYPLOMY 2017. Wernisaż o godz. 12:00.Na wystawie zaprezentowane zostaną najlepsze prace dyplomowe studentów obu uczelni z dziedziny form przestrzennych, architektury wnętrz, druku cyfrowego, malarstwa oraz designu, a także prace laureatów Nagrody im. Jerzego Panka Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas wystawy zostaną wyemitowane filmy studentów powstałe pod kierunkiem mgr Justyny Łuczaj-Salej, wykładowcy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.Organizatorzy:

  • Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej – mgr Marek Mikrut, wicedyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej,
  • Wydział Sztuki UR – dr hab. Marek Olszyński prof. UR,
  • Instytut Sztuk Projektowych PWSW – dr Łukasz Sarnat, starszy wykładowca PWSW.

Koordynator wystawy: Tomir Mazur (MNZP)

Sponsorzy wystawy:

  • Top Design Studio
  • Winnica Maria Anna

 

Źródło: http://mnzp.pl/pl/node/663

 

Logo PWSW