Władze PWSW

Władze Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

 

Rektor
dr Paweł Trefler
tel. 16 7355 100
faks 16 7355 101
rektorat@pwsw.pl

Prorektor ds. kształcenia dr hab. Barbara Lulek – prof. PWSW
tel. 16 7355 112

tel. 16 7355 100
faks 16 7355 101

dts@pwsw.pl 
rektorat@pwsw.pl

Prorektor ds. rozwoju i współpracy
dr Sławomir Solecki
tel. 16 7355 212

tel. 16 7355 100
faks 16 7355 101
drw@pwsw.pl

rektorat@pwsw.pl

 

Kanclerz PWSW
mgr Tadeusz Krzosek
tel. 16 7355 108
faks 16 7355 101
tadeuszkrzosek@pwsw.pl

 

Kwestor PWSW
mgr Jerzy Uziembło
tel. 16 7355 273
faks 16 7355 101
j.uziemblo@pwsw.eu
kwestura@pwsw.pl