Harmonogram spotkań

W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu prowadzone będą:

 

wykłady i prelekcje ukazujące praktyczne znaczenie współczesnej nauki i badań

warsztaty kompetencji językowych

warsztaty kompetencji informatycznych

warsztaty kulinarne

wycieczki popularyzujące wiedzę naukową, edukację oraz dziedzictwo kulturowe, spotkania integracyjne.