Aktualności

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
przy
Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
w ramach realizacji projektu:

KOMPETENTNY SENIOR AMBASADOREM SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY

Zaprasza na wykład promujący działalność uniwersytetu,
który wygłosi dr Maciej Stanisław Lubicz-Rąbalski
pt. „Grand Tour i podróże arystokracji w XVIII wieku”

Wykład odbędzie się 8 czerwca 2018 roku, o godz. 18.30 na Zamku Kazimierzowskim
(Po wykładzie odbędą się warsztaty tańca barokowego).
Wstęp wolny!

 

 

18 maja 2018 r. -Wystawa fotografii „Tworzywo”
WYKŁAD dr Agnieszki Gocal „Jechałem do wsi bliskiej” – podróże I. Krasickiego do Dubiecka

18.05.2018 w Klubie Studenckim ENIGMA została otwarta wystawa fotografii.
Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Huty szkła w Krośnie słyną ze wspaniałych wyrobów, które są przygotowywane na rynek krajowy, a także zamawiane przez największe światowe marki, które cenią sobie jakość krośnieńskich dzieł. Zebrane na wystawie fotografie są głównie skoncentrowane na wybranych, wykadrowanych fragmentach szklanych wyrobów.
Na wystawie prezentowane są prace słuchaczy kierunku „Fotografia” Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie.

 

 

20 kwietnia 2018 r. – Wykład dr Marty Trojanowskiej

Rola dzwonów w kulturze Polski i Europy. Przemyśl polską stolicą dzwonów.

Inauguracja projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. 

13 kwietnia 2018 r. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zainaugurowała projekt w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. 

Projekt, przygotowany przez uczelniany Dział Rozwoju i Współpracy, jest skierowany do szerokiego kręgu osób starszych, zainteresowanych podtrzymaniem aktywności intelektualnej oraz pełnym uczestnictwem w swoim środowisku zamieszkania. Opiera się on na idei utworzenia w gminach powiatu przemyskiego współpracujących z PWSW w Przemyślu sieci placówek prowadzących działania na rzecz lokalnego środowiska seniorów w formule Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Uroczystość prowadził prorektor PWSW w Przemyślu dr Sławomir Solecki, który przybliżył zebranym problematykę projektu oraz przywitał jego uczestników i zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili uroczystość m. in. Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla dr Janusz Hamryszczak, Wójt Gminy Krasiczyn Tadeusz Bobek oraz Wójt Gminy Bircza Grzegorz Gągola, reprezentujący Wójta Gminy Żurawica Sekretarz Ryszard Kostelecki oraz reprezentujący Wójta Gminy Przemyśl Andrzej Włoch – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Przemyśl, a także liczni przedstawiciele środowiska seniorów oraz regionalnych i lokalnych mediów.

Na wstępie uroczystości rektor PWSW w Przemyślu dr Paweł Trefler zwrócił uwagę na fakt, iż w starzejących się społeczeństwach pojawia się coraz większe zainteresowanie edukacją wśród osób w podeszłym wieku oraz nawiązał do roli, którą uczelnia publiczna odgrywa w środowisku lokalnym, umożliwiając korzystanie z różnych form edukacji adresowanej do osób w dojrzałym i starszym wieku, wpisujących się w koncepcję uczenia się przez całe życie (Long Life Learning).

Z kolei o fenomenie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce i na Podkarpaciu krótko, klarownie i pięknie opowiedziała prof. UR dr hab. Krystyna Moczuk.

Centralny punkt uroczystości stanowił wykład inauguracyjny, który wygłosił prof. Wiesław Barabasz z Instytutu Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu. Wykładowca przybliżył naukowe podstawy wiedzy o procesach starzenia się i uświadamiał zebranym, jak tą nieuniknioną kolej rzeczy można skutecznie opóźniać odpowiednim trybem życia oraz dietą. Powoływał się również na wyniki najnowszych badań, które wskazują, iż wykształcenie ma związek ze średnią długością życia. Ludzie lepiej wykształceni żyją dłużej.

Po wykładzie uczestnicy projektu wyruszyli na swoje, nieraz pierwsze od wielu lat zajęcia: warsztaty informatyczne, warsztaty językowe i warsztaty kompetencji kulinarnych.