Senat

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu:

 

 1. dr Paweł Trefler – Rektor
 2. dr hab. Barbara Lulek prof. PWSW – Prorektor ds. Kształcenia
 3. dr Sławomir Solecki – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy
 4. mgr Tomasz J. Filozof – p.o. Kanclerz, przedstawiciel pracowników Uczelni nie będących nauczycielami akademickimi
 5. dr hab. Marek Delong prof. PWSW – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii
 6. dr Irena Kozimala – Dyrektor Instytutu Historii
 7. prof. dr hab. Henryk Ożóg – Dyrektor Instytutu Sztuk Projektowych
 8. dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka – Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
 9. dr Jan Zięba – Dyrektor Instytutu Humanistycznego
 10. Dyrektor Instytutu Socjologii – vacat
 11. dr Elżbieta Dybek – wykładowca
 12. dr Agnieszka Gocal – wykładowca
 13. dr Małgorzata Kuźbida – wykładowca
 14. ks. dr Wojciech Pac – wykładowca
 15. dr inż. Stanisław Szabłowski – wykładowca
 16. mgr Beata Opałka – lektor
 17. Karol Broda – student
 18. Adam Wąsowicz – student
 19. student – vacat
 20. student – vacat