Senat

Znalezione obrazy dla zapytania senat pwsw

fot. Członkowie Senatu i Rady Uczelni

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu:

 

 1. dr Paweł Trefler – Rektor
 2. dr Sławomir Solecki – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy
 3. dr hab. Marek Delong – Prorektor ds. Studenckich
 4. mgr Tomasz J. Filozof – p.o. Kanclerz, przedstawiciel pracowników Uczelni nie będących nauczycielami akademickimi
 5. prof. dr hab. Henryk Ożóg – Dyrektor Instytutu Sztuk Projektowych
 6. dr Irena Kozimala – Dyrektor Instytutu Historii
 7. dr Agnieszka Pieniążek – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii
 8. dr inż. Wioletta Tomaszewska-Górecka – Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
 9. Dyrektor Instytutu Humanistycznego – vacat
 10. Dyrektor Instytutu Socjologii – vacat
 11. dr Elżbieta Dybek – wykładowca
 12. dr Agnieszka Gocal – wykładowca
 13. dr inż. Ireneusz Kaczmar – wykładowca
 14. dr Małgorzata Kuźbida – wykładowca
 15. ks. dr Wojciech Pac – wykładowca
 16. dr inż. Stanisław Szabłowski – wykładowca
 17. Karol Broda – student – Instytut Nauk Technicznych
 18. Karolina Kędzierska – studentka – Instytut Socjologii
 19. Dominika Kuzio – studentka – Instytut Socjologii
 20. Katarzyna Matusz – studentka – Instytut Socjologii
 21. Łukasz Podolak – student – Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii