Konwent

Skład Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu:

Dr Grzegorz Hayder – przewodniczący

Dr Irena Kozimala – zastępca przewodniczącego

Inż. Stanisław Bajda

Mgr inż. Irena Fus

Mgr Jerzy Góralewicz

Mgr inż. Leszek Kaczmarczyk

Mgr inż. Bartosz Kochan

Mgr inż. Grzegorz Król

Dr hab. Barbara Lulek

Mgr inż. Małgorzata Ossowska

Dr Sławomir Solecki

Mgr inż. Krystyna Sołek

Mgr Jacek Stanek

Dr Paweł Trefler

Mgr Jerzy Uziembło

Mgr inż. Wojciech Wdowik

Mgr Wit Więch