Rzecznicy Dyscyplinarni

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich:

Zarządzeniem nr 70/2016 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 28 października 2016 roku powołany został prof. dr hab. Stanisław Gałkowski na Rzecznika Dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich.

 

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów:

Zarządzeniem nr 69/2016 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 28 października 2016 roku powołany został dr Zbigniew Wójcik na Rzecznika Dyscyplinarnego ds. studentów.